เสวนาพิเศษ วิถีการทำงานยุคใหม่ขององค์กร เพื่อสัมฤทธิ์ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยอย่างแท้จริง

การปรับรูปแบบระบบการทำงานของพนักงานในองค์กรให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ สามารถดูแลรักษาฐานลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน การที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้นั้น   เป็นเรื่องที่องค์กรต่างกำลังให้ความสำคัญ มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงไม่ใช่แค่เพียงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เลือกใช้ แต่ยังมีเรื่องการเชื่อมต่อ การผสานการทำงานของแอพพลิเคชันต่างๆ ทั้ง Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร และสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย

Dell Technologies ร่วมกับ Intel และ VMware ขอเชิญท่านร่วมรับฟังข้อมูล เคล็ดลับดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และทีมงานไอที ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไอที ให้องค์กรก้าวสู่วิถีใหม่ของการทำงานยุคดิจิทัลที่ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างเต็มประสิทธิผลและปลอดภัย ณ วันที่ 11 กันยายน 2020 เวลา 9.30 น.

ลงทะเบียนด่วน >> https://www.onlinepowerplus.com/dellemc/edm/delltech08/EDM-Empowering-Anywhere-Work-view.html