ไดกิ้น ต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ พร้อมมอบรางวัลทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้ชนะ

ไดกิ้น เดินหน้าสนับสนุน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมจัดกิจกรรม “Daikin Activity Day” โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งกิจกรรมยังช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์โดยตรง ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระหว่างที่ศึกษาและสามารถนำ ไปต่อยอดหลังสำเร็จการศึกษา

นายบุญทวี คำแหง กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แบรนด์มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมทักษะให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ จากการเข้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ได้นำความรู้ที่ศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสร้างประสบการณ์ตรงในระหว่างการเรียน ที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลังจากสำเร็จการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

“กิจกรรมในวัน Daikin Activity Day ยังมีการแนะนำถึง Daikin tight fit ให้กับคณะฯ ได้เข้าถึงอุปกรณ์ชุดข้อต่อที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่องานติดตั้ง ลดงานเชื่อมท่อน้ำยา และไม่ใช้ประกายไฟในการเชื่อมต่อ ทำให้มีความปลอดภัยสูงและสะดวกในการทำงานบนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟและมีพื้นที่ในการติดตั้งน้อย ที่สำคัญ คณะฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ Special workshop หรือกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้านงานเชื่อมซึ่งเป็นหัวใจหลักของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจาก ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำประสบการณ์และเทคนิคนี้ ไปใช้ในการแข่งขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมถึงนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับงานในสายอาชีพ”

นอกจากนี้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดการแข่งขันขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการแข่งขันจะใช้เกณฑ์การสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากผู้เข้าแข่งขันผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะได้รับ “ใบรับรองการสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1” โดยผลการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565 ปรากฏว่า นายณัฐพงศ์ คาภูแก้ว จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายวัชโรทัย แสงจันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิค แพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายรชานนท์ คล้ามเครือ จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี นายสุรนันท์ วิชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนธุรการ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายสิทธิชัย ตระการวรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรด้านเทคนิค บริษัท สยามไดกิ้น เซลส์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล

“การเข้าสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรม Daikin Activity Day สามารถสร้างทักษะประสบการณ์ได้จริง ทั้งยังช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่จะกลายเป็นบุคลากรคนสำคัญในสายงานช่างเครื่องปรับอากาศในอนาคต ซึ่งนับเป็นก้าวที่ประสบความสำเร็จของไดกิ้น กับเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมารองรับความต้องการด้านแรงงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน” คุณเพชร กรมแสงทิ้งท้าย

โดยทางไดกิ้นยังได้รับเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง มอบโล่ห์ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม ให้กับผู้บริหารของไดกิ้นทั้งสองท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในปีนี้