Kaspersky Cybersecurity Index

Cybersecurity Index ตัวแรกของโลก

Kaspersky Cybersecurity Index  ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์ตัวแรกของโลก

 

เวลาที่คุณออนไลน์ คุณรู้ไหมว่าตอนไหนคือปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย? จะมีสักกี่คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ทุกวันนี้ โดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย? และจะมีอีกเท่าไรที่ได้เป็นเหยื่อไปเรียบร้อยแล้ว? เพื่อทำการประเมินสถานการณ์  แคสเปอร์สกี้ แลปจึงได้เปิดตัว ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์หรือ “Kaspersky Cybersecurity Index” เป็นดัชนี้ตัววัดแรกที่วัดระดับภัยคุกคามไซเบอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกต่างๆ กำลังเผชิญภัยอยู่

ก่อนหน้านี้ แคสเปอร์สกี้ แลป ได้ร่วมมือกับ บีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกตามประเทศต่างๆ สอบถามความกังวล ปัญหาที่มักพบเจอ และวิธีการป้องกันตัวเองเมื่อเผชิญภัยคุกคามขึ้นมาจริงๆ ซึ่งดัชนีนี้จะอิงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้งานทั่วโลกหลายพันคนจากการสำรวจดังกล่าว

ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์ “Kaspersky Cybersecurity Index” มีตัวชี้วัดสามตัวด้วยกัน ซึ่งจะดำเนินการวัดทุกๆ หกเดือน เพื่อหาข้อมูลเหมาะสมในการตรวจวัดระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานทั่วๆ ไป
The Concerned Indicator
แสดงจำนวนผู้ที่เชื่อว่าตนเองตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์ และระดับของภัยอันตรายที่คิดว่ากำลังเผชิญอยู่
The Affected Indicator
ระบุจำนวนเหยื่อการโจมตีทางไซเบอร์ในช่วงการรายงาน เช่น ข้อมูลรั่วไหล หรือ การขู่กรรโชกคุกคามทางออนไลน์

The Protected Indicator แสดงจำนวนผู้ใช้ที่ติดตั้งโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยลงบนอุปกรณ์ที่ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตของตนเอง ซึ่งเป็นตัวเลขเฉลี่ยของอุปกรณ์นานาประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โมบาย เป็นต้น


Kaspersky Cybersecurity Index

 

ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Index) (ระบุไว้ที่ 21%–29%–60%) มาจากข้อมูลรายละเอียดของการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ใน 21 ประเทศทั่วโลก จากข้อมูลเหล่านั้น มีเพียงหนึ่งในห้าผู้ใช้งาน (21%) เท่านั้นที่เชื่อว่าตนเองได้รับการคุกคามจากภัยทางออนไลน์ใดๆ ก็ตาม ขณะเดียวกัน เกือบหนึ่งในสามของผู้ใช้ (29%) ได้กลายเป็นเหยื่อแผนการอาชญากรรมไซเบอร์ (ตัวอย่างเช่น 8% ที่บัญชีใช้งานเคยถูกปล้น และ 22% ที่อุปกรณ์เคยโดนมัลแวร์) อย่างไรก็ตาม เพียง 60% เท่านั้นเองที่ติดตั้งโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยบนอุปกรณ์ใช้งานที่ต่ออินเทอร์เน็ต ดัชนีนี้ชี้ให้เห็นว่า ทุกวันนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายๆ คนมองข้ามภัยไซเบอร์ ตีค่าความร้ายกาจต่ำเกินไป แม้จะเคยผ่านการคุกคามมาแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นทัศนคติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยข้อมูลของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เราได้สร้างดัชนีตัวชี้วัดเพื่อดึงความสนใจของผู้ใช้งาน สื่อมวลชน และเวนเดอร์มายังประเด็นเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์ ผู้ใช้งานหลายๆ คน ทุกวันนี้ เราเชื่อว่าไม่คาดว่าตนเองจะต้กเป็นเหยื่อ หรือเรื่องร้ายจะมาถึงตัวได้ จึงมิได้ให้ความสำคัญต่อการติดตั้งโซลูชั่นความปลอดภัยบนอุปกรณ์ใช้งาน และมิได้ระมัดระวังแต่อย่างใดเมื่อออนไลน์ จึงทำให้กลายมาเป็นเหยื่อเสียได้ง่ายๆ ตัวดัชนีนี้จะสะท้อนให้เห็นผลของวิธีการนี้ ในวันนี้ ผู้ใช้ 29% โดนคุกคามทางออนไลน์ เราจึงขอเรียกร้องเชิญชวนให้ทุกคนหันมาสนใจ ให้ความสำคัญในการพัฒนายกระดับความรู้เท่าทันด้านไซเบอร์กันบ้าง และยอมรับแนวความคิดการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และของบุคคลผู้เป็นที่รักของเรา ระบบความปลอดภัยนั้นเราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอังเดร โมโคลา หัวหน้าฝ่ายธุรกิจคอนซูมเมอร์ แคสเปอร์สกี้ แลปกล่าวยืนยัน