Cyber Elite ร่วมมือ Atos บุกตลาดองค์กรขนาดใหญ่พร้อมยกระดับบริการ Managed Security Service ให้มีประสิทธิภาพในการรับมือภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น

ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา กล่าวว่า ไซเบอร์ อีลีท ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  หรือ อาโทส (Atos) มีจุดประสงค์เพื่อต่อยอด Managed Security Services รองรับการเติบโตทางธุรกิจและต่อยอดความสำเร็จการให้บริการ พร้อมรับมือภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไซเบอร์อีลีท สามารถทำยอดขายทะลุเป้าหมายปีแรกได้ โดยบริการ Managed Security Service เป็นบริการหลักที่สร้างรายได้กว่า 50% ให้กับบริษัทฯ

 

ไซเบอร์ อีลีท มีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งเป้าเจาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในระดับ Large enterprises ทั้งภาครัฐ และเอกชน และการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจับมือกับ Atos ซึ่งเป็นบริษัทในระดับโลกที่ครองส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการ Managed Security Services ในด้านรายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกจากการรายงานของ Gartner ในปี 2021 มากไปกว่านั้น Atos ยังมีศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือ SOC จำนวนถึง 16 ศูนย์กระจายอยู่ทั่วโลกโดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์มากกว่า 6,500 คน

 

นอกจากนี้การทำงานร่วมกันระหว่าง ไซเบอร์ อีลีท  และ Atos ในครั้งนี้จะสามารถส่งมอบการให้บริการที่รวดเร็วและมีมาตรฐานระดับสากล โดย ไซเบอร์ อีลีท มีทีมผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศที่สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ในกรณีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อน ลูกค้าได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงหรือระดับวิกฤต ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Atos ที่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์ในระดับ global สามารถเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ในการจัดจัดการยับยั้งเหตุการณ์และเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในทันที

 

“เรามุ่งเป้าที่จะนำเสนอการให้บริการให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ หรือ Large enterprises ซึ่งเรามองเห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่มักจะเลือกที่จะบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยตัวเอง  ซึ่งมีความซับซ้อนและการขาดกระบวนการบริหารงานภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ไซเบอร์ อีลีท  และ Atos จึงมีเป้าหมายที่จะขจัดความกังวลเหล่านั้นด้วยการนำเสนอการให้บริการระดับสากลที่ยังคงตอบโจทย์ในด้านเงินลงทุนและความรวดเร็วในการให้บริการ” ดร.ศุภกร กล่าว

 

โดย ไซเบอร์ อีลีท คาดหวังที่จะยกระดับการให้บริการด้าน Managed Security Services ให้เทียบเท่ากับผู้ให้บริการระดับโลก เพื่อตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ให้บริการอื่น ๆ มักจะมุ่งเป้าให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น รวมถึงมักจะมีข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพให้รองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าหาก

 

สามารถยกระดับการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้บริการ Managed Security Services มากยิ่งขึ้น

มร. โอลิเวียร์ คาสเตนเนเด  Head of Big Data & Security, เอเชียแปซิฟิก  บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  (Atos) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสมผสานจุดเด่นของทั้งสองบริษัท ในส่วน Atos  ที่มีความโดดเด่นด้าน Managed Security Services ที่มีประสบการณ์บริหารด้วยมาตรฐานระดับโลก ขณะที่ ไซเบอร์ อีลีท  มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม มีความเข้าใจในตลาด Managed Security Services ภายในประเทศเป็นอย่างดี และยังเป็นผู้ให้บริการที่มีการให้บริการด้านเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์จากการดำเนินงานศูนย์ CSOC ที่มีจำนวนลูกค้าที่ไว้วางใจเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าประสบการณ์และศักยภาพการให้บริการในระดับโลกของ Atos ซึ่งการันตีด้วยส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง จะเข้ามาช่วยยกระดับการให้บริการของ ไซเบอร์ อีลีท ในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ Managed Detection and Response หรือ MDR ที่มีการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI เป็นรากฐานในการให้บริการแพลตฟอร์มตรวจจับและตอบสนอง หรือ AIsaac platform บริษัทฯ เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถยกระดับและส่งเสริมสนับสนุนให้การบริการ สามารถแก้ปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ