The Ecosystem for All กุญแจขับเคลื่อนเซ็นทรัลพัฒนา

“เรามองทุกปัญหาเป็นความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ ด้วยความคิดบวก ยืดหยุ่น กล้าตัดสินใจ พร้อมลงมือทำอย่างมั่นใจ ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ”

ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา “เซ็นทรัลพัฒนา” ได้ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมและขับเคลื่อนประเทศ โดยมีคำว่า “พัฒนา” เป็น DNA สำคัญที่ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน หรือ ‘Imagining better futures for all’ พร้อมยึดมั่นในแนวคิด Centre of Life หรือการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตให้กับทุกย่าน เมือง และจังหวัด ซึ่งเราได้ทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วทั่วประเทศ

จากจุดดังกล่าว ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงการเป็น The Ecosystem for All ของเซ็นทรัลพัฒนาอย่างเด่นชัด โดยคุณวัลยา จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า CPN ได้สร้าง ‘วิวัฒนาการ’ ของการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต โดยมี Retail เป็นหัวใจหลักในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบทั้งหมด เชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนทั้ง Online & Offline ครบทั้ง 360 องศา และขยายไปสู่ธุรกิจ New Assets อื่น ๆ ที่จะสร้างอนาคตแห่งการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

  1. The 360-Degree Centre of Life: เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ครบทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต ทั้ง Offline & Online ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ทุกที่ ทั่วประเทศ
  2. Total B2B2C Solutions: การเชื่อมโยงการทำธุรกิจของพันธมิตรคู่ค้า สู่การใช้ชีวิตของลูกค้าที่ครบวงจร ด้วยการลงทุนด้าน Digital Transformation & Technology Infrastructure โดยได้มีการพัฒนา Data-driven Omnichannel ที่มีประโยชน์กับลูกค้า คู่ค้า และสังคม

และ 3. The Place Making for Sustainable Future: ให้ความสำคัญทั้งด้าน ‘คน’ ด้วยการส่งเสริม Local Wealth สร้างงาน และกระจายรายได้ พร้อมผลักดันการจ้างงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ และภายในร้านค้าของพันธมิตรผู้เช่า รวมถึงการเปิดพื้นที่ค้าขายฟรีให้เกษตรกรและ SMEs ทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐและ CSR รวมไปถึงการดูแล ‘สิ่งแวดล้อม’ เดินหน้าตามโรดแมป NET Zero 2050 อาทิ การประหยัดพลังงาน, ติดตั้ง Solar Rooftop และขยาย EV Charger Station อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ, การเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงการจัดการขยะ เป็นต้น

และเพื่อเชื่อมโยงแผนงานให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจนี้ คุณวัลยา กล่าวเพิ่มเติมว่า คำว่า The Ecosystem for All คือ เราเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มี Retail หรือศูนย์การค้าเป็นหัวใจหลัก โดยภายในปี 2566 นี้ เราจะมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 สาขา (รวมเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ที่จะเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้) ในวันนี้เรามองเห็นโอกาสใหม่ ๆ โดยมองไปถึงการสร้าง ‘วิวัฒนาการ’ ของการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต

 

ดังนั้น เราจึงใช้จุดแข็งของธุรกิจ Retail ต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจหลักอื่น ๆ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม พร้อมทั้งพัฒนาให้ทุกส่วนมี Seamless Synergy เรียกว่าเป็นโมเดลธุรกิจ The Ecosystem for All ที่ไม่เพียงสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของเรา แต่ยังเชื่อมโยงไปสู่พันธมิตรธุรกิจ ผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

แน่นอนว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้ Ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย ยังเปิดโอกาสให้เราสร้างสรรค์ ‘นวัตกรรม’ ให้เกิดขึ้น ที่สำคัญคือ นวัตกรรมแห่งการใช้ชีวิตในอนาคต นั่นคือการพัฒนาโครงการของเราให้เป็น The 360-Degree Centre of Life หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ครบทุกองศาทั้ง Offline & Online ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ทุกที่ ทั่วประเทศ โดยให้สอดรับกับแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ทุกธุรกิจรวมกว่า 135,000 ล้านบาท โดยมีทั้งหมดมากกว่า 200 โครงการ ครอบคุลม 30 เมืองในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 50 แห่ง, คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 แห่ง, ที่อยู่อาศัย 90 แห่ง, โรงแรม 37 แห่ง, อาคารสำนักงาน 13 แห่ง และพื้นที่ใหม่ ๆ Flex Offices อีก 4 แห่ง โดยจะทำให้จำนวนโครงการมิกซ์ยูสเพิ่มขึ้นจาก 18 โครงการในปี 2566 เป็น 25 โครงการในปี 2570 ทราฟฟิกในโครงการของเราจะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคนเป็น 1.8 ล้านคนต่อวัน หรือคิดเป็นการมาใช้บริการ 657 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งจากการขยายและลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เสมอ ได้ส่งผลให้ผลประกอบการประจำปี 2565  บริษัทฯ มีรายได้รวม 37,155 ล้านบาท โต 28% และกำไรสุทธิ 10,760 ล้านบาท โต 51% จากปีก่อน

 

และเมื่อเราสอบถามถึงข้อคิดประจำตัวสำหรับการบริหารองค์กรในฐานะ Top CEO คุณวัลยา ได้ทิ้งท้าย Quote กับเราไว้อย่างน่าสนใจว่า “หลักสำคัญในการทำงาน คือ ศึกษาและวางแผน พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างมั่นใจ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องกล้าตัดสินใจ ต้องศึกษาหาข้อมูลทุกด้าน เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดี รวมไปถึงทุก Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนสำรองไว้ทุกครั้ง หากเราเดินหน้าแล้วเกิดความผิดพลาด จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

 

นอกจากนี้ การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของเรา ไม่หยุดนิ่งและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ด้วยแนวคิด Possibility และ Resilience เพื่อร่วมกันผลักดันธุรกิจให้แข็งแกร่ง และเป็น The Ecosystem for All เพื่อผู้คน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

 

ด้วยแนวคิดบริหารธุรกิจ ที่ดึงศักยภาพของทุกฝ่ายให้มี Seamless Synergy และทุกฝ่ายเกิด Win Win Solutions รางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงตกของเป็นคุณวัลยา จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อย่างไร้ข้อกังขา

 

เขียนและเรียบเรียง : วิทยา กิจชาญไพบูลย์
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS