Home / Cover / องค์กรในฝัน 2016

องค์กรในฝัน 2016

เพราะ ‘บุคคลากร’ คือกำลังสำคัญขององค์กร ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะอยู่ในระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติงาน ทุกคนต่างล้วนเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรทั้งสิ้น

หากแต่ในความเป็นจริง หลาย ๆ องค์กรประสบปัญหาไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่องค์กรตั้งไว้ สาเหตุก็เป็นเพราะ ‘คน’ อีกเช่นกัน

หลายองค์กรพยายามสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน แม้แต่ฝ่ายบริหารกับพนักงานในทีมให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่า หน้าที่ของแต่ละคนต้องทำอะไรบ้าง

ยิ่งยุคนี้เร็วแบบติดจรวด คนรุ่นใหม่ไม่สนใจสวัสดิการ หรือความมั่งคงแล้ว เขามองแค่ผลตอบแทนที่สูง เราจึงได้เห็นการเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่น นั่นเพราะ Career Landscape ในมุมความคิดของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป และทำให้เราได้เห็นองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งมอบสิทธิประโยชน์มากมาย หรือแม้แต่สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าสนใจ

เรื่องของเวลา ช่องว่างระหว่างเจเนอเรชัน ทำให้ได้เห็นการได้มาซึ่งบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ เป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาว

กับโอกาสพิเศษที่ Business+ ครบรอบขวบปีที่ 27 กองบรรณาธิการจัดทำ Consumer Vote เพื่อรีเช็กดูว่า “คุณภาพของคนต่อองค์กร” อะไรคือตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจเข้าทำงาน

ที่น่าสนใจกว่านั้น เราพบว่า Alternative Companies หลายแห่ง ถึงขนาดไม่ใหญ่ แต่ก็เป็นองค์กรในฝันได้

เหลือแค่ว่า คุณจะเลือกแบบไหนที่ตรงกับความต้องการสูงสุดเท่านั้น  !!!

ติดตามนิตยสาร Business+ ฉบับ 324 เดือนกุมภาพันธ์ได้ทุกแผงหนังสือ เร็ว ๆ นี้ หรือคลิกที่นี่