10 อันดับชาวต่างชาติซื้อคอนโดในประเทศไทยสูงสุดปี 2566

เป็นที่รู้กันดีว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือจำนวนการซื้อที่พักอาศัย โดยเฉพาะในรูปแบบของห้องชุด หรือ คอนโดมิเนียม ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีจำนวนการซื้อคอนโดมิเนียมจากกลุ่มชาวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยวันนี้ Business+ ได้นำข้อมูลจาก ‘ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์’ ซึ่งได้มีการระบุถึงสัญชาติที่มีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศสูงสุด 10 อันดับ ในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม) ไว้ดังนี้

1. จีน จำนวน 6,614 หน่วย มูลค่า 34,132 ล้านบาท
2. รัสเซีย จำนวน 1,260 หน่วย มูลค่า 4,455 ล้านบาท
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 631 หน่วย มูลค่า 3,227 ล้านบาท
4. พม่า จำนวน 564 หน่วย มูลค่า 3,707 ล้านบาท
5. ไต้หวัน จำนวน 532 หน่วย มูลค่า 2,908 ล้านบาท
6. สหราชอาณาจักร จำนวน 486 หน่วย มูลค่า 2,484 ล้านบาท
7. ฝรั่งเศส จำนวน 484 หน่วย มูลค่า 2,276 ล้านบาท
8. .เยอรมัน จำนวน 474 หน่วย มูลค่า 2,080 ล้านบาท
9. ออสเตรเลีย จำนวน 271 หน่วย มูลค่า 1,117 ล้านบาท
10. ญี่ปุ่น จำนวน 266 หน่วย มูลค่า 1,385 ล้านบาท

ส่วนจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติสูงสุดในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. ชลบุรี มีจำนวน 5,935 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 41.1%
2. กรุงเทพฯ มีจำนวน 5,484 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 38%
3. เชียงใหม่ มีจำนวน 973 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 6.7%
4. ภูเก็ต มีจำนวน 941 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 6.5%
5. สมุทรปราการ มีจำนวน 361 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 2.5%
และอื่น ๆ จำนวน 755 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 5.2%

ขณะที่จังหวัดที่มีจำนวนมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม)  ได้แก่
1. กรุงเทพฯ มูลค่า 44,250 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 60.5% ของมูลค่าทั้งหมด
2. ชลบุรี มูลค่า 18,221 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.9% ของมูลค่าทั้งหมด
3. ภูเก็ต มูลค่า 4,479 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของมูลค่าทั้งหมด
4. เชียงใหม่ มูลค่า 2,884 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.9% ของมูลค่าทั้งหมด
5. ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 1,305 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.8% ของมูลค่าทั้งหมด

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #10อันดับชาวต่างชาติซื้อคอนโดในประเทศไทยสูงสุดปี 2566 #คอนโด #ซื้อคอนโด #ต่างชาติซื้อคอนโด #ห้องชุด #คอนโดมิเนียม #ชาวต่างชาติ #นักลงทุนต่างชาติ