Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / Chemistry for Better Living @CSC

Chemistry for Better Living @CSC

ถ้าพูดถึงบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ก็ต้องนึกถึงบทบาทของแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ในกลุ่มปตท  ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมามีการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยดำเนินธุรกิจปิโตเคมีครบวงจรรวมถึงครอบคลุมการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีทั้ง ขั้นต้น ขั้นกลาง และ ขั้นปลาย ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย

และในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก GC ยังมีความมุ่งมั่นในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า ให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและรูปแบบธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า สนับสนุนองค์ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุ นวัตกรรมการออกแบบ รวมถึงผลิตชิ้นงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า และกระตุ้นให้เกิดนักคิด  นักพัฒนา  และนักสร้างสรรค์ ในการทำวัสดุที่ดีไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า  และมีมูลค่ามากขึ้น

และล่าสุด GC จึงได้จัดตั้งและเปิดศูนย์Customer Solution Center (CSC) หรือ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นทางการ  เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ และให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าแบบครบวงจร เป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า นำนวัตกรรมและไอเดียมาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

พร้อมทั้งพัฒนาระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ่านกระบวนการความร่วมมือ (Collaboration Model) ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า รวมไปถึง พันธมิตรเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับแนวคิดที่จะนำทุกความคิดหรือไอเดีย ไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ตอบทุกความต้องการของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข ( Chemistry for Better Living )

Customer Solution Center (CSC) หรือ ศูนย์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและไอเดียล้ำๆนี้ มีอะไรน่าสนใจและจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างไร ตามมาเลยค่ะ

Zone 1 – Materials Library

บอกเล่าถึงการใช้งานในแบบต่างๆ ของวัสดุพลาสติก ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ผู้เข้าชมสัมผัสถึงวัสดุจริงเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าจอ Touch Screen ที่ทางศูนย์เตรียมไว้ หรือ Scan QR Code ก็จะทราบถึงรายละเอียดวัสดุพร้อมทั้งบริษัทที่ผลิต

Zone 2 – Design Showcase

ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้มีการจัดแสดงสองส่วนคือ นิทรรศการที่บอกถึง Better Chemistry for Better Living พลาสติกอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา (Solution for Everyday) นวัตกรรมพลาสติกทางวงการแพทย์ที่อาจจะช่วยชีวิตหรือคนที่เรารัก (Life Saving Innovation) หรือนวัตกรรมพลาสติกที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกของเราได้อย่างยั่งยืน (Mission Save the Planet)

และอีกส่วนหรือเป็นการจัดแสดงสินค้าที่ได้รับรางวัล Design Excellence Award (DEmark) ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark ที่ได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นตราสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงสินค้าที่มีการออกแบบดีเด่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าของตนเองเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มและการยอมรับจากสากลต่อไป

ใน Zone นี้ยังมี Visual Reality (VR) ที่มีโปรแกรมช่วยในการออกแบบที่สามารถส่งแบบไป Print ใน Zone Workshop ที่เรียกว่า Collaboration Space ต่อไป

Zone 3 – Collaboration Space

คือ Zone Workshop ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะเปลี่ยนไอเดียของลูกค้าให้เป็นต้นแบบ นำเอาเทคโนโลยี 3D Printing มาช่วยในการขึ้นรูปตัวอย่าง ลูกค้าก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบก่อนขึ้นงานจริง โดยไม่ต้องลงทุนสูงในการทำแม่พิมพ์

Zone 4 – Meeting Room

Space for Commercialize Begin พื้นที่พูดคุยธุรกิจหรือประชุมที่ต้องการความส่วนตัว

Zone 5 – Action Zone

พื้นที่สำหรับการจัด Exclusive Activity เช่น Panel Discussion, Ideation ที่มีจอ LED 200 นิ้ว ที่สามารถเชื่อมต่อ Conference ไปยัง ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เช่น Customer Solution Center at ITC อาคารต้นคูณ และยังสามารถเชื่อมต่อไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ GC เพื่อศึกษาวิธีการขึ้นรูปพลาสติกหรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาวัสดุของ GC ที่ระยอง

Zone 6 – CSC Shop

จากความร่วมมือทั้งหมด เรายังสนับสนุนให้เกิดการ Commercial โดนมีโซน CSC Shop ที่เป็นหน้าร้านให้กับผู้ประกอบการ วิธีการซื้อขายภายใน Shop จะเป็นแบบ Cashless สำหรับผู้ที่สนใจซื้อสามารถชำระเงินตรงไปยังผู้ขาย ผ่านระบบ Digital money

และทั้งหมดนี้ก็คือ CSC Customer Solution Center ที่จะทำให้ทุกท่านที่แวะเข้ามา Turn Vision to Action และเป็นที่ที่เปิดกว้างตอกย้ำว่า Better Living สร้างได้ ใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลจหรือต้องการติดอสวุธไอเดียใหม่ๆและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกหรือเคมีภัณฑ์ก็สามารถแวะเวียนมาอัพเดทไอเดียใหม่ๆได้ที่นี่