Home / TOP Series / Top Company / โตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ช.การช่าง Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

โตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ช.การช่าง Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

“ไม่ต้องโตแบบก้าวกระโดด แต่ให้โตอย่างยั่งยืน” คือวิสัยทัศน์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารของ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่”


สิ่งที่ทำให้ผลงานของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK โดดเด่นเป็นที่รู้จัก คือเป็นผู้นำ “เปลี่ยนมุมมอง” เกี่ยวกับการก่อสร้าง ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โดยเฉพาะสถานี “สนามไชย” ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดสถานีหนึ่ง หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเป็นโครงการ Masterpiece ด้านวิศวกรรม และยังเป็นต้นแบบของการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่ง ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บอกว่า ปรัชญาทางธุรกิจหลักของเราคือ ต้องเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การที่ธุรกิจจะอยู่ได้ยั่งยืน เราต้องทำประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วย นี่คือเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

“48 ปีที่ ช.การช่าง ก่อตั้งมาจากทีมผู้บุกเบิกเริ่มต้นไม่กี่ท่าน จากทุนจดทะเบียน 1.4 ล้านบาท จนทุกวันนี้ แค่ BEM บริษัทเดียวก็มี Market Cap แสนกว่าล้านบาท ส่วน CK เองและธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่ม เช่น TTW และ CK Power ล้วนมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งหากรวมกันทั้งหมดก็เลย 2 แสนล้านบาท”

สิ่งที่ ดร.สุภามาส กล่าวมานั้น เธอตระหนักดีว่า สิ่งเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอสำหรับโลกธุรกิจซึ่งแข่งขันสูง โดยเธอในฐานะผู้นำองค์กรพยายามมุ่งหน้าปรับปรุงส่วนงานอื่น ๆ ให้กระชับมากขึ้น

“ทิศทางธุรกิจนั้นชัดเจน คือ ต้องวินวินทุกภาคส่วน แต่ในเชิงกลยุทธ์ เราย้ำมาตลอดว่าต้องเลือกรับงานที่บริหารความเสี่ยงได้ ต้องรับงานที่เราสามารถให้คุณค่ากับลูกค้าหรือคู่ค้า เราเลือกที่จะไม่รับงานที่เข้าไปแข่งขันด้านราคาอย่างเดียว เราจะเลือกงานที่ยาก เทคโนโลยีเด่น ซึ่งเรามองว่าสร้างคุณค่าได้ในระยะยาว

ปัจจุบัน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลัก 2 อย่าง ได้แก่ 1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ 2. การลงทุนในบริษัทสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (ธุรกิจคมนาคมขนส่ง) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW (ธุรกิจน้ำประปา) และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP (ธุรกิจพลังงาน) ด้านการลงทุน เรามี 3 ธุรกิจหลักที่มีการเติบโตและมีความมั่นคงในรายได้ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกวันนี้”

ทั้งหมดที่กล่าวมา ดร.สุภามาส ย้ำชัดว่า ทุก ๆ งานของบริษัทฯ ต้องสอดรับกับค่านิยมองค์กร (Q-C-I-S-T) ที่ยึดถือมากว่า 48 ปี คือ งานมีมาตรฐานสูง (Quality of Service), ลูกค้าพึงพอใจในงาน (Customer Satisfaction), มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในอาชีพ (Integrity), มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ (Social and Environmental Responsibilities) และ มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork) เพื่อพาธุรกิจให้ยั่งยืน