ดีแทค

เกิดอะไรขึ้นกับ ดีแทค จู่ๆ CEO ลาร์ส นอร์ลิ่ง ประกาศลาออก

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศว่า นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัท เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ในการทำงาน โดยดีแทคจะเริ่มกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ต่อไป

ซึ่ง นายลาร์ส นอร์ลิ่ง จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 จนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ด้าน นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ ดีแทค กล่าวว่า “ผมขอแสดงความขอบคุณนายลาร์ส นอร์ลิ่ง เป็นอย่างสูงในความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานอย่างหนักตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในดีแทค ทำให้ดีแทคเป็นผู้นำในการให้บริการ 4G การสร้างนวัตกรรม รวมถึงบริการดิจิทัลเพื่อคนไทย”


ส่วน นายลาร์ส นอร์ลิ่ง กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสนำทีมบริหารงานของดีแทคในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารดีแทคในช่วงเวลาที่สำคัญในการเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านดีแทคไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อประโยชน์ของของลูกค้าเป็นสำคัญ ผมจะยังทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งมอบภารกิจให้แก่ผู้ที่จะมารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ได้อย่างราบรื่นต่อไป”

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ก.ย. 2561 สัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่าง ดีแทค กับ แคท บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสิ้นสุดลง ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิ์การใช้งานคลื่นความถี่ของดีแทคจำนวนถึง 59.8 MHz ทำให้ดีแทคคงเหลือเฉพาะคลื่นย่าน 2100 MHz ที่ชนะประมูลมาได้อีกเพียง 15 MHz ซึ่งมีใบอนุญาตใช้คลื่นจนถึงปี 2570 เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ ดีแทค เร่งปรับแก้ร่างสัญญาตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการเป็นพันธมิตรกับ บมจ.ทีโอที เพื่อทำให้ดีแทคมีสิทธิ์ใช้งานคลื่นย่าน 2300 MHz ยังอยู่ระหว่างการ

ส่วน ในปีนี้ ดีแทคได้มีการประกาศปรับโครงสร้างองค์กร  เพื่อมุ่งสู่การเป็น แบรนด์ดิจิทัล ให้ลูกค้าชื่นชอบภายในปี 2563 ทั้งการโยกงบการตลาด และการเพิ่มตำแหน่งงานด้านดิจิทัล รวมถึงตั้งเป้าหมายการบริหารขนาดขององค์กรให้มีตำแหน่งงานประจำจำกัดจำนวนไว้ไม่เกิน 4,000 คนในปี 2563