สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียด https://www.cdti.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295,3296