Home / VIDEO

VIDEO

THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019

นิตยสาร Business+ และพันธมิตรสำคัญอย่างกรมสรรพากร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และตัวแทนภาคเอกชนชั้นนำ ร่วมให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญและเกิดความเชื่อมั่นในการนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างแพร่หลาย ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019

Read More »

“ไทยออยล์” เติบโตยั่งยืนด้วย “นวัตกรรม” ที่เหนือคู่แข่ง

นอกจากจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ยังเป็นบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างโดดเด่นเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทีเดียว ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป   ในรอบปีที่ผ่านมา แม้สถานการณ์น้ำมันของประเทศไทยจะผันผวนไม่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจพลังงานเมื่อเทียบกับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของไทยอย่าง “ไทยออยล์” กลับมีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น จนขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานอย่างสง่างาม ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้ ต้องบอกว่าไม่ได้มาจากโชคช่วย แต่ อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า ทั้งหมดเกิดจากยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่แม่นยำนับตั้งแต่วันแรกเมื่อ 57 ปีที่แล้ว “เพราะขอบเขตธุรกิจของไทยออยล์ค่อนข้างหลากหลาย โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า รวมถึงปิโตรเคมีและธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์จึงสำคัญ เพราะหากไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน ก็เปรียบเหมือนเราเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไม่มีรายการของที่ต้องซื้อ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาอาจจะใช้ไม่ได้เลย” อธิคม ยังบอกด้วยว่า นอกจากยุทธศาสตร์ที่แม่นยำแล้ว การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตท่ามกลางความท้าทายรอบด้านได้นั้น จำเป็นต้องมี …

Read More »

EA องค์กรแห่งนวัตกรรม

ผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกของประเทศในปัจจุบัน   “การเติบโตทางธุรกิจของ EA ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ที่มาจากทั้งบุคลากรของ EA เอง รวมไปถึงความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกของประเทศไทย” คำกล่าวของ อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA   สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมของ EA เริ่มตั้งแต่ธุรกิจแรกอย่างธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล ที่ได้ทำการศึกษาและพัฒนาในด้านการบริหารต้นทุนการก่อสร้างโรงงาน เพื่อให้ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างมากที่สุด นั่นเพราะในการเริ่มต้นธุรกิจการใช้เม็ดเงินในแต่ละส่วนต้องทำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง   อมร กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา EA ให้ความสำคัญในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างมาก เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะมองว่าทุกวันนี้โลกธุรกิจหมุนเร็วมาก เช่น ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์ม …

Read More »

TMB Customer Centric ลูกค้ามาก่อนเสมอ

จากโจทย์สำคัญของ TMB หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งเป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุดในประเทศไทย” ทำให้ได้เห็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ทลายกฎเกณฑ์การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบเดิม ๆ จากธนาคารแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากไม่ประจำดอกเบี้ยสูง สามารถถอนไปใช้ได้ ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเวลากดเงินจากตู้เอทีเอ็ม รวมไปถึงการเปิดให้บริการดิจิทัลแบงกิ้ง เป็นรายแรก ๆ ในประเทศไทย   “ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง เกิดจากแนวคิดการบริหารที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานตรงตามความต้องการ ด้วยความเรียบง่ายและเข้าถึงได้ง่าย (Need Bank Simple & Easy) โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับปรัชญา Make The Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นอีกด้วย” คำกล่าวจาก รูว์ ไฮซ์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB บอกถึงการให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ความต้องของลูกค้ามาเป็นอันดับ 1 รูว์ …

Read More »

ntt communications Global ICT Partner

แม้ในปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการไอซีทีโซลูชันเกิดขึ้นจำนวนมากในประเทศไทย แต่ชื่อของ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NTT ก็ยังเป็นแบรนด์แรก ๆ ที่ยึดครองหัวใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล BEST ICT SERVICE PROVIDER AWARD ซึ่งการรักษาการเติบโตทั้งในแง่ยอดขายและการขึ้นมาครองใจลูกค้าให้ได้ยาวนาน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านของโลกเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน   ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2501 สิ่งที่ทำให้ เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้ามาตลอดก็คือ คุณภาพมาตรฐานของเทคโนโลยีและการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า Key Driver ที่ทำให้เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์ ได้เริ่มขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวาง ผ่านกลยุทธ์การขายแบบใหม่ที่เรียกว่า Solution as a Service ด้วยการผนวกจุดแข็งที่มีอยู่ในด้านเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ …

Read More »

Lost in Scandinavia : 6,500 กิโลเมตรในดินแดนอาร์กติก

หนึ่งในโอกาสหายาก เพื่อไปนั่งหลังพวงมาลัยของรถครอสโอเวอร์ CX-5 บนเส้นทางหนาวเหน็บไปยังดินแดนอาร์กติกที่หนาวเย็นที่สุดในโลก บริเวณแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  เพื่อสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ขั้วโลกเหนือแบบที่ไม่เคยมีค่ายรถยนต์ใดทำมาก่อน กับภารกิจพิชิตแสงเหนือกับมาสด้า “Mazda Passion Drive to the New Horizon”

Read More »

TOP 10 ASIA-PACIFIC PROCUREMEMENT TECH SOLUTION PROVIDERS 2018

หากย้อนกลับไปเมื่อ 17 ปีที่แล้ว แนวคิดการทำธุรกิจจัดซื้อและประมูลสินค้าผ่านทางออนไลน์ หรือ eProcurement Platform ยังเป็นเรื่องใหม่มาก ๆ สำหรับเมืองไทย และยิ่งมีคนมาบอกว่า eProcurement Platform สายพันธุ์ไทยอย่าง “พันธวณิช” จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางการค้าออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ ที่สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด eProcurement Platform จากต่างชาติได้อย่างทัดเทียม คงไม่มีใครเชื่อ ทว่ามาถึงตอนนี้ คำถามนั้นคงไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว เพราะทุกองค์กรรับรู้เป็นอย่างดีแล้วว่า ถ้าองค์กรขนาดกลางและใหญ่ต้องการแพลตฟอร์มจัดซื้อและประมูลสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ผลิตให้เลือกมากมาย และยังโปร่งใสตรวจสอบได้ ต้องมีชื่อ “พันธวณิช” ลอยเด่นเป็นแบรนด์แรกในใจทุกองค์กรอย่างแน่นอน แต่กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ต้องยอมรับว่า หนทางของ “พันธวณิช” ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย ต้องอาศัยทั้งความขยัน ต่อสู้ และอดทนเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอธิบายเส้นทางความสำเร็จนี้ พร้อมทั้งภาพใหม่ของพันธวณิชที่จะเติบโตใหญ่กว่าเดิมได้ดีเท่า อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด

Read More »

‘เลเท็กซ์’ ขึ้นแท่น Top 5 เครื่องนอนยางพาราของโลกในอนาคต

เลเท็กซ์ ซิสเทมส์

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินนโยบายและจุดมุ่งหมายที่จะผลิตที่นอนและ สินค้าที่มาจากยางพาราธรรมชาติ 100% ภายใต้ การบริหารของ ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ จนได้รับการยอมรับสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดแนวคิดขยายธุรกิจไปยังกลุ่มคนทั่วไป จนปัจจุบันสามารถขึ้นแท่นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา ที่มีรายได้เป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยได้อย่างไร้ข้อกังหา

Read More »

SKY ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ SI ตัวจริง

ICT

“Sky เป็น SI คือ Symtem Integrator แต่เรามองว่า เราไม่ใช่แค่ Symtem Integrator เราคือ Security Integrator” สิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าว   SKY ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และธุรกิจให้เช่าเครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เป็นต้น

Read More »