Leaderships Management

Leaderships Management

‘สวนมิ่งมงคลฯ’ กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน และศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย

‘สวนมิ่งมงคลฯ’ โดย ปูนซีเมนต์นครหลวง ปอดสีเขียวขนาดใหญ่ในแก่งคอย จ.สระบุรี ยกระดับชุมชนน่าเที่ยวเชิงนิเวศ ปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ เพิ่มจุดพักผ่อน พร้อมจุดเช็คอิน แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และกิจกรรมใหม่สุดสร้างสรรค์เพื่อคนทุกช่วงวัย ศูนย์รวมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ภายใต้แนวคิด TOTAL GREEN มุ่งสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีร่วมกันกับชุมชนแก่งคอย เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญและดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ทั้งในระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับประเทศ ซึ่งเราได้ทำการปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ของ “สวนมิ่งมงคลฯ” ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อนอันร่มรื่นและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้มากขึ้นสำหรับคนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง โดย “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” หรือ …

Read More »

‘อินทรี อีโคไซเคิล’ มุ่งมั่นจัดการขยะอย่างยั่งยืน ชูโมเดลรื้อร่อนเก็บกลับขยะ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

‘อินทรี อีโคไซเคิล’ ผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เผยโมเดลสร้างสังคมที่ยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน รื้อร่อนขยะที่เผาไหม้ได้จากบ่อขยะชุมชน และรวบรวมขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ แปลงเป็นพลังงานความร้อนทดแทนถ่านหิน ในกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ ลดการรั่วไหลของขยะสู่สิ่งแวดล้อม นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” (INSEE Sustainability Ambition 2030) ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงโดยบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็น “พันธมิตรสู่ความยั่งยืน (Partnership in Sustainability) เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน อินทรี อีโคไซเคิล ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี โดยให้บริการจัดการของเสียที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ของเสียในห้องปฎิบัติการ ไปจนถึงการขนส่ง และกำจัดของเสียด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ โดยสามารถจัดการของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชน …

Read More »

จีเอเบิล จัดงานโชว์เคส “G-Able DAY” แสดงเทคโนโลยีและโซลูชันอย่างครบวงจร โชว์ประสิทธิภาพการทำงานให้เห็นภาพจริง เพิ่มขีดความสามารถและเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพื่อความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้นำดิจิทัลโซลูชันชั้นนำ ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับองค์กร โชว์ศักยภาพชวนพาร์ทเนอร์และพันธมิตรธุรกิจ ร่วมงาน “G-Able Tech Enabler: The Path Forward with AI & Ecosystem” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และต้องการเพิ่มขีดความสามารถรวมถึงเสริมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โดยนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชัน พร้อมสาธิตประสิทธิภาพการทำงานให้เห็นภาพการนำไปปรับใช้งานได้จริงเพื่อธุรกิจและองค์กรพร้อมก้าวสู่ ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’ สำหรับไฮไลท์ของการจัดงาน คือ การเปิดเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้อัปเดตเทรนด์ดิจิทัล และนำเสนอแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเติบโตทางธุรกิจในโลกดิจิทัลต้องปรับเปลี่ยนทั้งกลยุทธ์ โมเดลธุรกิจ และแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับสร้างการเติบโต แบบ New S-Curve …

Read More »

ZTE จัดงาน 5G Summit & User Congress 2023 เผยอนาคตดิจิทัลภายใต้ธีม “Embrace the Digital Nexus”

การประชุม ZTE 5G Summit & User Congress 2023 จัดขึ้นในธีม ” Embrace the Digital Nexus ” เป็นการรวมตัวขององค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม องค์กรอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการ พันธมิตร และนักวิเคราะห์ระดับโลก เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ การประชุม ZTE 5G Summit & User Congress 2023 คือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พันธมิตรทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดอนาคต ทิศทางด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ZTE ร่วมกับผู้นำด้าน 5G จำนวนกว่า 110 ราย ส่งเสริมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลมากกว่า 1,000 แห่ง ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก จัดการประชุมสุดยอด …

Read More »

HPE Aruba ต่อจิ๊กซอว์ตัวใหม่ “SSE Platform” ยกระดับความปลอดภัยบน Cloud

HPE Aruba ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มไปสู่ Network Modernization ด้วยแพลตฟอร์ม SSE เพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยต่อการเข้าถึงการใช้งานของยูเซอร์  ในยุคแห่งการปฏิรูปธุรกิจให้ก้าวสู่ดิจิทัล องค์กรต่างมีความท้าทายใหม่ๆ ที่จะต้องเดินหน้าให้สำเร็จ ซึ่งอรูบ้า บริษัทในเครือฮิวเล็ตแพ็กการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (HPE Aruba) เจ้าของสินค้าและบริการที่แข็งแกร่งด้านเน็ตเวิร์กมีความมุ่งมั่นในการยกระดับความสามารถให้ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล คุณประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของอรูบ้า บริษัทในเครือฮิวเล็ตแพ็กการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (HPE Aruba) กล่าวในงานสัมมนา Embrace WAN and security transformation with HPE Aruba Networking SASE ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2023 ว่า เน็ตเวิร์กเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มที่ทำให้การเชื่อมต่อเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้รูปแบบของการใช้งานเทคโนโลยีในกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรส์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่อรูบ้ากำลังทำให้การเชื่อมต่อตอบโจทย์ดังกล่าวกลายเป็น Network Modernization การยกระดับเน็ตเวิร์กภายใต้เทคโนโลยีของอรูบ้าในช่วงที่ผ่านมา ได้ทำการเข้าซื้อกิจการ 2 บริษัทเพื่อเสริมทัพเทคโนโลยีให้แบรนด์อรูบ้ามีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ได้แก่ Silver …

Read More »

เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศความสำเร็จโครงการมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล อุบล” ผนึกศูนย์การค้า-โรงแรม-คอนโดฯ-คอนเวนชั่นฮอลล์ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4 พันล้านบาท ดันเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวของภาคอีสานตอนใต้

เดินหน้าพัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ ยกระดับเมืองทั่วประเทศ ปักหมุดศูนย์กลางการใช้ชีวิตและความภูมิใจของคนอุบลฯ เพิ่มมิติด้านท่องเที่ยว และธุรกิจ MICE ชูโมเดล Fully-Integrated Retail-Led Mixed-use ที่มีศูนย์การค้าเป็นหัวใจสำคัญ ทุกองค์ประกอบประสบความสำเร็จด้วยจุดแข็ง 1) Develop New District 2) Strong Synergy & Ecosystem และ 3) Community at Heart เปิดตัวอย่างเป็นทางการ Grand Opening โรงแรม Centara Ubon มาตรฐานการบริการระดับ International และเป็น Hub of Lifestyle ที่ดีที่สุดให้กับอุบลฯ กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ Long Stay & Workation ผลักดัน Ubon MICE City …

Read More »

ซิสโก้เปิดตัวแนวทาง Secure Networking สานต่อวิสัยทัศน์เพื่อลดความซับซ้อนของเครือข่ายและเชื่อมต่อองค์กรธุรกิจไทยอย่างปลอดภัย

แนวทาง Secure Networking ผสานรวมความสามารถขั้นสูงของเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้องค์กรธุรกิจเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยในโลกไฮบริด ความก้าวหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของซิสโก้ในการลดความซับซ้อนของเครือข่ายและเชื่อมต่อโลกอย่างปลอดภัยด้วยแนวทาง Secure Networking ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม เปิดตัวหลักสูตร ‘ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้’ สำหรับประชาชนทั่วไป ภายใต้ Cisco Networking Academy เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และยกระดับทักษะของบุคลากรดิจิทัลของไทย ต้อนรับเดือนแห่งการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซิสโก้ได้เปิดตัวแนวทาง Secure Networking ในไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผสานรวมความสามารถขั้นสูงของระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางนี้สร้างขึ้นบนแนวคิด Zero Trust เพื่อให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้รับโซลูชั่นการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและปลอดภัย สามารถรับมือกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในโลกไฮบริดได้ งานนี้จัดขึ้นในเดือนแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness Month) โดยมีการเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในไทย รวมถึงวิสัยทัศน์ด้านคลาวด์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ ความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อเป็นด่านแรกในการป้องกัน และเทคโนโลยี AI นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย (CISO) ต้องเผชิญ และความจำเป็นที่ภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงซีเคียวริตี้จะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) หรือความสามารถในการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท่ามกลางสถานการณ์ภัยคุกคามที่มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง องค์กรธุรกิจต่างๆ …

Read More »

FLS Group ฉลองความสำเร็จครบรอบ 30 ปีในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

 FLS Group ผู้นำด้านโซลูชันซัพพลายเชนระดับโลก ได้มีการประกาศถึงความสำเร็จตลอด 30 ปี โดยที่บริษัทเริ่มต้นมาจากไอเดียเล็กๆ กลายมาเป็นสำนักงานเล็กๆ ที่กรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2536 และเติบโตมาเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยจุดแข็งที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงได้ก็คือการไม่หยุดพัฒนาบริษัทและด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  FLS Group มีคำสัญญาจากว่า “We keep the world moving” หรือ “เราจะขับเคลื่อนโลกของเรา” ถือเป็นพันธกิจในการจัดหาโซลูชันซัพพลายเชนที่ดี ซึ่งออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และโซลูชันระดับเฟิร์สคลาส แม้จะเป็นพื้นที่ที่ดูว่าจะเป็นไปไม่ได้ คุณ Martin Haeberli ประธานบริษัท FLS Group กล่าวว่า: ตอนที่ผมเริ่มก่อตั้ง FLS ผมมาในฐานะผู้สืบทอดโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความท้าทายที่ต้องเผชิญในช่วงนั้น คือการที่บริษัทยังมีลูกค้ามาใช้บริการน้อย แม้โดยส่วนตัวผมมีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ตอนนั้นทำให้ผมรู้สึกท้อแท้และคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานมากในการสร้างคอนเนคชันตั้งแต่ต้นกับ ลูกค้า ตัวแทน และซัพพลายเออร์ หลักจากผ่านการลองผิดลองถูกและล้มเหลวมาแล้วมากมาย …

Read More »

เปิดตัว Metthier ผู้ให้บริการระบบ Smart Facility Management รายแรกของไทย เชื่อมคนผสานเทคโนโลยี พร้อมพลิกโฉมบริการดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่

“Metthier” เปิดตลาดผู้ให้บริการ Smart Facility Management รายแรกของไทย ทุ่มทุนพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เสริมทัพทีมบริการหลากหลายด้านสู่อีกขั้นของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ ด้วย MIOC ศูนย์รวมระบบปฏิบัติการสุดล้ำ สร้างแบบจำลองอาคารด้วย 3D Visualization และ Digital Mapping พร้อมรองรับมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร เชื่อมเทคโนโลยี AI และ IoT ตรวจจับทุกพื้นที่ พร้อมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ต่อยอดสู่ 3 บริการใหม่ สร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบโจทย์องค์กรทุกระดับ รองรับการเติบโตของโลกอสังหาฯ แห่งอนาคต ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ (Smart Facility Management) แบบครบวงจร กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการยกระดับสังคมไทยเพื่อรอยยิ้มและความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ผ่านแนวคิด “RISE ABOVE ORDINARY …

Read More »

ฮีโน่ นำเสนอนวัตกรรมการขนส่งที่ช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ  ตอกย้ำแนวคิดหลักของการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ในงานนี้ทาง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธนำเสนอนวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์ด้วยระบบเทเลเมติกส์ HINO CONNECT อุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้ ดีขึ้น และช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากการใช้น้ำมันได้เต็มประสิทธิภาพ …

Read More »