Hall of Fame

“วัลยา จิราธิวัฒน์” ซีอีโอหญิงเซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2023” ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ด้วยวิสัยทัศน์และ Ecosystem ที่แข็งแกร่ง

“The Ecosystem for All ของเซ็นทรัลพัฒนา คือระบบที่เราต้องการเห็นทุกคน ทุกฝ่าย เติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ โดย นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2023” ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมได้รับเกียรติรับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจ จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ …

Read More »

CEO หญิง TQMalpha คว้ารางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ตอกย้ำความเป็นสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล“สุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี” THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023) สาขาอุตสาหกรรมบริการโดย ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ซีอีโอแห่งทิพยประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอด CEO ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย งาน “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด  (มหาชน) เข้ารับรางวัล THAILAND  TOP CEO OF THE YEAR 2023  ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จาก ฯพณฯ นุรักษ์  มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีแนวทางการบริหารงานยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารภายใต้วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีการจัดการและกำหนดกลยุทธ์ที่ดี ช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์

Read More »

ทิพยประกันภัย ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็น 1 ใน 17 องค์กรภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการนำแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบกิจการ ในงานกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Innovation for Gender Equality) โดยมี ดร. พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) นอกจากนี้ ภายในงานมี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตประจำประเทศไทย ผู้บริหาร UN Women ผู้บริหาร UNFPA  องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ภาคีเครือข่าย …

Read More »

ออมสิน ครองความน่าเชื่อถือ 9 ปีซ้อน รับรางวัลเกียรติยศ 2023 Thailand’s Most Admired Brand

นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลเกียรติยศ 2023 Thailand’s Most Admired Brand หมวดธนาคารและบริการทางการเงิน กลุ่มธนาคารรัฐเฉพาะกิจ โดยครองความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในงานประกาศผลและมอบรางวัลงานวิจัย 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company & 2023 Thailand’s Most Admired Brand ซึ่งนิตยสาร BrandAge นิตยสารด้านธุรกิจและการตลาดชั้นนำของเมืองไทยจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

Read More »

เซ็นทรัลพัฒนา ครองใจผู้บริโภค คว้าอันดับหนึ่งสุดยอดบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า “2023 Thailand’s Most Admired Company – Best of The Best”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ, เอสพละนาด และเมกา บางนา รวม 39 แห่ง คว้าอันดับหนึ่งรางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Company – Best of The Best” สุดยอดบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า จากการโหวตของลูกค้าและบุคคลทั่วไป โดยได้อันดับหนึ่งด้าน Best in Corporate Image และ Best in Management อีกทั้งติด Top3 ในด้าน Best in Innovation, Corporate CSR และ Excellence in Service อีกด้วย สะท้อนความเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งในธุรกิจศูนย์การค้าที่พัฒนาพื้นที่แห่งการใช้ชีวิต หรือ Centre …

Read More »

ธอส. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2565 ให้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 7 รางวัล ซึ่งถือเป็นปีที่ธอส. ได้รับรางวัลมากที่สุด ประกอบด้วย 1.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2.รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 3.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน 4.รางวัลบริการดีเด่น 5.รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 6.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น และ7.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ชมเชย โดยมีนายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. และนายฉัตรชัย ศิริไล อดีตกรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ร่วมรับรางวัล นายกฤษณ์ เสสะเวช …

Read More »

ออมสินปลื้ม คว้ารางวัลเกียรติยศ รัฐวิสาหกิจบริหารจัดการดีเด่น 4 ปีซ้อน รวมกวาด 7 รางวัล มากสุดเป็นประวัติศาสตร์ธนาคาร

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินประสบความสำเร็จ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยได้รับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ซึ่งครั้งนี้ธนาคารออมสินได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 ประเภทรางวัล มากที่สุดในประวัติศาสตร์ธนาคาร สะท้อนความสำเร็จในการมุ่งมั่นดำเนินภารกิจธนาคารเพื่อสังคม และบทบาทในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในฐานะรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยทั้ง 7 รางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับ ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่งได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการที่ธนาคารมีระบบบริหารจัดการที่สามารถผลักดันการดำเนินงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กร และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเอื้อต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รางวัลเกียรติยศด้านการบริการ (Digital Channels for Better Service) ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าประชาชนได้มาตรฐานเมื่อเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน …

Read More »

ออมสิน คว้า 2 รางวัลใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายพันธบัตร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK

ธนาคารออมสิน คว้ารางวัล “Best Green Bond – Financial Institution Thailand” จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Awards 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน และรางวัล “State Owned Enterprise ESG Bond of the Year” จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2022 ที่มอบให้แก่ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) โดยธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) …

Read More »

ประกันภัยรถยนต์ TIP Up to mile โดย ทิพยประกันภัย คว้ารางวัล “Product Innovation Awards 2023”

 ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต  องคมนตรี ในฐานะประธานในงาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023” มอบรางวัล สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2566  “Product Innovation Awards” ประเภทประกันภัยรถยนต์ TIP Up To mile แก่ คุณอนุกูล เย็นใจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย โดยรางวัลดังกล่าวนี้คัดเลือกจากสินค้าและบริการที่มีการวิจัยพัฒนาและการวางแผนการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมเรเนซองส์  กรุงเทพฯ

Read More »