Home / CEO Society

CEO Society

CEO Society

ผู้บริโภคสมัยใหม่ชอบควบคุม

ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจที่จะเติบโตได้ดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลักที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคทุกวันนี้มาก ๆ

Read More »

AI พลิกโฉมระบบงานจัดการทรัพยากรบุคคล

ในการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อาจเป็นสาขาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ AI ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถระบุผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่า จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในตำแหน่งงานนั้น ๆ หรือตรวจสอบว่า พนักงานคนใดไม่เหมาะกับบางตำแหน่งงานในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

Read More »

“สยามราชธานี” ใช้เทคโนโลยีปั้นธุรกิจใหม่-เปิดรับพันธมิตร

ณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัท สยามราชธานี จำกัด ผู้บริหารรุ่นที่ 3 มองว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน องค์กรในธุรกิจต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำงานต่างจากในอดีต

Read More »

“นิวซิตี้” โฟกัสจุดแข็ง ก้าวตามจังหวะของตัวเอง

การเปลี่ยนธุรกิจจากรุ่นส่รุ่นในมุมของ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการและรองประธานบริหารสายปฏิบัติการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเจน 3 เครือสหพัฒน์ มองว่า เมื่อเข้ามาบริหารธุรกิจครอบครัว พบปัญหาหลายเรื่อง

Read More »

“ออโรร่า” สร้าง Mission ส่งความสุขด้วยทอง ปรับมุมมองลูกค้า-พนักงาน

คุณอนุรุทธ์ ศรีรุ่งธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ผู้บริหารร้านทองแบรนด์ “ออโรร่า” มองถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจว่า จากรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันธุรกิจเปลี่ยนไปมาก เพราะสมัยก่อนคู่แข่งมีจำนวนน้อย การทำงานทุกอย่างใช้แรงงานคนทำด้วยมือ

Read More »

“หัวม้าลาย” ยึดแนวทางเดิมเพิ่มนวัตกรรม-ปรับวิธีการ

ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Disruption ของธุรกิจครอบครัวนั้น คุณเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเจน 2 ของแบรนด์ “หัวม้าลาย”

Read More »

“ฟู้ดแพชชั่น” วางเป้าหมายองค์กรจูงเก่า-ใหม่ไปด้วยกัน

ธุรกิจครอบครัวเหมือนสายเลือด เหมือนพันธุกรรม มีการส่งต่อและหล่อหลอมมาเป็นคนรุ่นใหม่ นั่นทำให้จิตวิญญาณยังเหมือนเดิม

Read More »

“ยูบิลลี่” ปรับเร็วตามผู้บริโภคให้ทัน-ดึงเทคโนโลยีเสริมแกร่ง

อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ทายาทรุ่นที่ 4 ร้านเพชรแบรนด์ “ยูบิลลี่” มองถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของครอบครัวผ่านเวทีสัมมนาพิเศษ Upside Down : Rising to the Golden Opportunity of Global Disruption   จัดโดย BUSINESS PLUS นิตยสารชั้นนำสำหรับผู้บริหาร ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง หรือ SEAC ว่า   จากอดีตถึงปัจจุบันธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัด ทั้งรูปแบบองค์กร พนักงาน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคแรกเริ่มต้นจากสร้างการเรียนรู้ ให้ข้อมูลลูกค้า เพราะมองว่าหากผู้บริโภคไม่เข้าใจในสินค้าอย่างถูกต้องจะทำให้ขาดความเชื่อมั่น จุดที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงคือ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะรูปแบบองค์กรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากการตัดสินใจต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ตรวจสอบ มีคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ปัจจุบันผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด …

Read More »

คุณพร้อมแล้วหรือยังกับชีวิตแบบ Digital Payment

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนหันไปนิยมใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดีย การเล่นเกมออนไลน์มากกว่าเล่นบนสนาม รายการทีวีที่คนดูย้อนหลังมากกว่าดูสด รวมถึงการชอปปิงออนไลน์

Read More »

Game Media ที่เหมาะกับผู้บริโภคยุคใหม่

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ขึ้นชื่อว่าเป็น “เด็ก” อย่างไรก็ยังชื่นชอบการเล่นอยู่ดี ทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเด็ก ๆ มาวิ่งเล่นตามท้องถนนหรือสนามเด็กเล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่รูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนจากเล่นในสนามเด็กเล่นมากลายเป็นการเล่นบน “จอ” แทนนั่นเอง

Read More »