CEO Society

CEO Society

OR Sustainable Growth สามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในธุรกิจ จนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

ภายใต้การดำเนินธุรกิจ โดยนำเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในทุคยุคทุกสมัย ส่งผลให้ OR สามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในธุรกิจ จนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ปีที่ผ่านมา เป็นปีทองสำหรับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดย OR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นหุ้นที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตลาดหุ้นไทยที่มีรายการจองซื้อ และจำนวนผู้ถือหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการระดมทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยวิธีการกระจายหุ้นแบบ Small Lot First ให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าของ OR อย่างทั่วถึง ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรกนี้ OR มีกำไรสุทธิ 7,228 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4,810 ล้านบาท หรือมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ปี 2563 (YoY) ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้ มาจากวิสัยทัศน์ ของ คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ที่ได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์ของ OR …

Read More »

WORKSCAPE คว้ารางวัล อุตสาหกรรมการผลิตยอดเยี่ยมแห่งปี จากงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021

บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด (WORKSCAPE)   เป็นบริษัททำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน ให้ความสำคัญและชัดเจนกับเรื่องมาตรฐานการผลิตมาตลอดทำให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพสูง สินค้าทุกตัวผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา WORKSCAPEจะเก็บข้อมูลในส่วนที่ลูกค้าComplainและนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาสินค้า นั่นทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 ประเภท “ อุตสาหกรรมการผลิตยอดเยี่ยมแห่งปี”  ซึ่งจัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย   ท่านประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ คุณนพดล ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวิร์คสเคพ จำกัด ณ …

Read More »

บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564

บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีรับมอบรางวัลของ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ในรูปแบบการจัดงานแบบ Virtual Award Ceremony เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) โดยบมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้ารับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยได้รับเกียรติจากคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล และคุณสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ-ผู้อำนวยการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับมอบรางวัล พร้อมตัวแทนคณะทำงาน CSR-DIW ของบริษัทฯ

Read More »

คปภ. จับมือ กรมการขนส่งทางบก ชวนธุรกิจประกันภัยพัฒนาระบบเทคโนโลยี เชื่อมข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเต็มพิกัด

วันนี้ (30 มีนาคม 2564)  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ระหว่าง สำนักงาน คปภ. กรมการขนส่งทางบก และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลจากปี 2563 ที่จัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ สำหรับการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ของกรมการขนส่งทางบก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ได้เล็งเห็นถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ และชำระภาษีรถประจำปี จึงได้มีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance …

Read More »

Digital Ecosystem กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมไร้พรมแดน

เทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันในยุคที่ Technology และอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นที่กล่าวมาข้างต้น

Read More »

ปูทางไทยสู่ 5G ด้วยคลื่นความถี่และ “ยูสเคส” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

โดย ดร. เอก จินดาพล ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค

Read More »

Emerging Trend :: เทคโนโลยี…ที่เปลี่ยนเรา

#DNAjournal EP.18 #DNAbySPU คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา ผู้ก่อตั้งบริษัท EXZY Company Limited กว่าทศวรรษที่ผ่านมา “เทคโนโลยี” ทำให้ชีวิตเราง่ายยิ่งขึ้น และได้นำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆมิติ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต ทุกวันนี้เราเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน เราเชื่อมโยงกับคนที่เรารักได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และทำให้การค้าขายเป็นเรื่องที่ไร้พรมแดนผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส์

Read More »

12 หลักคิดเพื่อความสำเร็จบนสังเวียนธุรกิจไอที

สำหรับธุรกิจไอที การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนกลายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้จึงจำเป็นต้องรู้จักรับมือกับความผันผวน และเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาในชีวิตตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งมีหลักคิดเบื้องต้นอยู่ 12 ข้อดังนี้

Read More »

“ตัวฉุดเยอะ แต่ตัวช่วยน้อย” ภาพการลงทุนปี 62 น่าห่วง

ในปี 2562 ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะมี “ตัวฉุดเยอะ แต่ตัวช่วยน้อย” โดยตัวฉุดหลักมาจาก 1. สงครามการค้า หากสหรัฐฯ และจีนไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกให้ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนและกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ในปี 2562

Read More »

ผู้บริโภคสมัยใหม่ชอบควบคุม

ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจที่จะเติบโตได้ดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลักที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคทุกวันนี้มาก ๆ

Read More »