Cancel Cancer Festival 2019

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท  สำหรับการจัดงาน Cancel Cancer Festival 2019

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ในการจัดงาน Cancel Cancer Festival 2019 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ตามแนวทางการประสานองค์ความรู้ที่ทันสมัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมส่วนบุคคล นำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งที่แม่นยำ และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 

เอไอเอ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ซึ่งการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างจำเพาะขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ป่วยในการหายจากโรคมะเร็ง และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยความยั่งยืน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนที่ต่างก็มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการตระหนักถึงปัญหาโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตของคนไทย

 

งานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ ‘Cancel Cancer Festival 2019’ จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการระดมทุน ผ่านการนำพลังบวกมาใช้รับมือกับโรคมะเร็ง โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.30 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์