กรุงเทพประกันภัยขยายสาขาสู่จังหวัดชุมพร

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีเปิดสาขาชุมพรอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล

โอกาสนี้ นายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล (ซ้ายสุด) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวาสุด) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย และนายอรุณ เกิดกาญจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเขตชุมพร-ระนอง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ เพื่อขยายการให้บริการด้านประกันภัยแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาชุมพร อำเภอเมือง จ.ชุมพร เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559