อุ่นใจด้วยประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ จาก BKI คุ้มครองเจอ จ่าย จบ + ค่ารักษาพยาบาล

BKI ออกประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ เบี้ยประกันภัย 699 บาท/ปี เมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 รับทันที 50,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท บุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำประกันภัยได้ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ ที่ให้ความคุ้มครองรับเงินก้อนทันทีแบบเจอ จ่าย จบ 50,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพิ่มเติมด้วยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ตลอดจนหากติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วทำให้เกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 500,000 บาท นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ นอกจากบุคคลทั่วไปแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละและเผชิญกับความเสี่ยงของโรค COVID-19 ยังสามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อีกด้วย เบี้ยประกันภัยเพียง 699 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

  • เจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับทันที 50,000 บาท
  • สบายใจ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สูงสุดถึง 50,000 บาท
  • มั่นใจ ด้วยแผนประกันภัยที่เหมาะกับทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด – 100 ปี
  • คุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 699 บาทต่อปี คุ้มครอง 1 ปี
  • ง่ายๆ ทำประกันภัยได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2285 8888 หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokinsurance.com