BKI มอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมภาคอีสาน-ภาคเหนือ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยนางมัลลิกา ด่านสุนทรวงศ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สำนักธุรกิจห้าแยกโนนไฮ ร่วมมอบถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 500 ชุด

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ กาศทิพย์ ผู้จัดการภาคเหนือ ร่วมกับนายวรพงษ์ สมเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจสุโขทัย และนางสาวใกล้รุ่ง อิ่มสาย ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสุโขทัย ยังได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อีกจำนวน 500 ชุด เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมรถยกเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่สายด่วน โทร.1620 และเคลมสินไหมทดแทนทั่วไป