BKI เตรียมพร้อมดูแลลูกค้าผู้ประสบภัยพายุปาบึก ตลอด 24 ชม.

จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์พายุปาบึกที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ และส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ โดยอาจทำให้ประชาชนรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้น ด้วยความห่วงใยแก่ลูกค้าของเราที่ประสบภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าด้วยนโยบาย “แคร์คุณทุกย่างก้าว” บริษัทฯ จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ที่สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1620 หรือ โทร. 02285 8000,
0 2285 8888