กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เชิญชวนลูกค้าบิ๊กซีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น ฟรี!! เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เดินหน้าเคียงข้างประชาชนสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เชิญชวนลูกค้าบิ๊กซีและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ป้องกันโควิด-19 ฟรี!! เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ร่วมมือกันป้องกันตนเองและคนในครอบครัวฉีดกระตุ้นไว้ ปลอดภัยกว่าสำหรับวัคซีนที่ใช้ฉีดกระตุ้นคือ วัคซีนโมเดอร์นา (Bivalent) โดยหลักจากการฉีดวัคซีนร่างกายจะใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงสุดภายใน 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคน

สถานที่รับบริการฉัดวัคซีน ณ บิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ ชั้น 1 บริเวณศูนย์อาหาร ระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 น.

เกณฑ์การรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ควรมีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายหรือการติดเชื้อโควิด-19 ครั้งสุดท้าย อย่างน้อย 3 เดือน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน ผ่าน QR Quote ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2566 หรือ Walk in เข้ามารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1756