Bitkub Academy จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมผลักดันพัฒนาการศึกษาสู่บล็อกเชน-สินทรัพย์ดิจิทัล

Bitkub Academy จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ร่วมผลักดันพัฒนาการศึกษาสู่บล็อกเชน-สินทรัพย์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ผู้ให้บริการ “Bitkub Academy” ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพในอนาคต โดยมีนายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จํากัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้สามารถก้าวทันยุคดิจิทัล พร้อมเตรียมรับมือการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ Bitkub Academy ได้มีโอกาสพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในครั้งนี้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย กล่าวเสริมว่า “หากได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญของ Bitkub Academy มาเสริมรวมกับศักยภาพของทางวิทยาลัย จะสามารถยกระดับองค์ความรู้และบุคลากรให้พร้อมต่อการแข่งขันได้ในอนาคต”

Bitkub Academy มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย รวมถึงทักษะ Skill Set ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล เพื่อให้คนไทยมีความรู้และทักษะที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดทำหลักสูตรสำหรับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนการนำบล็อกเชนมาใช้เป็น Use Cases ในภาคธุรกิจ ภาคเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้เป็น “มนุษย์ทองคำ” ในการเข้าสู่ยุคทองของอาเซียนและโลกยุคดิจิทัลต่อไป

 

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.facebook.com/businessplusonline/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #thebusinessplus #นิตยสารBusinessplus #bitkubacademy #bitkub