Home / HAPPENING / ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีลูกค้าเอสเอ็มอี รับรางวัลชนะเลิศเอสเอ็มอีดีเด่น THAILAND TOP SME AWARDS 2020

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีลูกค้าเอสเอ็มอี รับรางวัลชนะเลิศเอสเอ็มอีดีเด่น THAILAND TOP SME AWARDS 2020

คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวามือ) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด (ที่ 3 จากซ้ายมือ) โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ประกอบการเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2020 สาขาผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมด้านการผลิตแห่งปี โดย ฯพณฯ ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2020 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เพื่อยกย่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดีเด่นแต่ละสาขาให้เป็นแบบอย่างความสำเร็จของการสร้างแรงขับเคลื่อน การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่

บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งโดยนายกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย เมื่อปี 2536 เริ่มต้นธุรกิจออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติแบบ 3D Programming และขยายธุรกิจมาสู่กลุ่มเครื่องฉีดพลาสติกในนาม F.K.Fako (Thailand) ซึ่งฐานลูกค้าหลักคือ อุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ จนขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม Non-Automotive ด้วยงานออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดละเอียด (Gauge) ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง ทำให้ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมครบวงจรมากขึ้น

จากพื้นฐานความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรมากว่า 27 ปีได้พิสูจน์ศักยภาพบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด อย่างแท้จริง หลังร่วมมือกับ ปตท.สผ., วชิรพยาบาล, เครือโอสถสภา สร้างเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบและชุดหัตถการแรงดันลบ ชุดทันตกรรมแรงดันลบ, อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายประเภท อาทิ ห้องผู้ป่วยแรงดันลบ, หุ่นยนต์ฆ่าเชื่อ COVID-19 เครื่องล้างไส้กรองเครื่องฟอกไต ตู้เก็บยาสำหรับผู้ป่วยใน ในช่วงที่ประเทศไทยเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ความสำเร็จของบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด สำหรับการต่อยอดการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เป็นอีกจุดพิสูจน์ศักยภาพของบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ที่คนไทยก็สามารถทำได้