Home / HAPPENING / บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ พร้อมปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ พร้อมปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายเหนือกว่าที่ใครหลายคนจะคาดคิด ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมใดๆ ก็ต้องปรับกลยุทธ์และเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอดให้ได้ในยุคที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป และด้วยสถานการณ์ที่ทุกคนยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน         ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนต่างก็ต้องร่วมมือกันและช่วยกันฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

นี่จึงเป็นที่มาให้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในรูปแบบของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบริษัทฯ กับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความเชื่อที่ว่า กิจการเพื่อสังคมจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ให้สามารถกลับมาเข้มแข็งและเติบโตได้ด้วยตนเอง จึงคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 20 ทีม ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าในโครงการ BC4C และผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการขยายผลลัพธ์ทางสังคม มาเข้าร่วมเสริมความรู้และทักษะทางธุรกิจผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมโดยกูรูและผู้มีประสบการณ์ภายใต้หลักการ  Up-Thinking →  Up-Skilling → Up-Implementing (เพิ่มมุมมอง → เพิ่มทักษะ → เพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน)      ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์ความรู้ที่จับต้องได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ นำไปสู่การคิดและวางแผนในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมด้วยระบบที่ปรึกษาและการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวม 4 ครั้ง เสริมให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ เช่น การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ การหาแหล่งทุน การปรับขยายขนาดธุรกิจ เป็นต้น

UpImpact by Banpu Champions for Change” สู่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม

คุณนิโลบล ประมาณ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 5 ตัวแทนจาก Flow Folk กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยชุบชีวิตงานคราฟต์ของชุมชน โดยนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บอกว่า “การได้เข้าร่วมกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ทำให้เราเข้าใจธุรกิจตัวเองชัดเจนขึ้น และมองเห็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมขยายธุรกิจของเราออกไปเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่อัตลักษณ์ หนึ่งในกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ BC4C ปีที่ 9 ชุมชนเด่นป่าสัก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และวิสาหกิจชุมชนนาตมอินทรีย์พัฒนา จ.แพร่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างการเติบโตไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น”

ด้านคุณสาริสา กนกธัญรัชต์ ตัวแทนจาก Young Happy กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุทั้งในไทยและในต่างประเทศ บอกว่า “หลังเข้าร่วมกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” และการพบเจอความท้าทายของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปีที่ผ่านมา Young Happy มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์มากขึ้น ปัจจุบันเรามีสมาชิกในทุกช่องทางทั้งใน Facebook fanpage และแอพพลิเคชันกว่า 100,000 คน สิ่งที่เราได้พัฒนากับธุรกิจของเราเพิ่มเติมคือ การใช้แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงบันเทิง (Edutainment) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม Online Daily Challenge ที่สร้าง mission ให้พี่ๆ ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกกับการทำภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภารกิจดื่มน้ำ 8 แก้วในแต่ละวัน ภารกิจแกว่งแขนบำบัดโรค ฯลฯ เราได้เรียนรู้วิธีการวัดผลที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้การทำงานของเราเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ไอเดียของการสร้างเครือข่าย SE เพื่อทำโครงการใหม่ๆ ในอนาคตด้วย”

สำหรับคุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ตัวแทนจากเว็บไซต์ Toolmorrow ผู้สร้างสรรค์และผลิตคอนเทนต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ให้ความเห็นถึงการเข้าร่วมกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นช่องทางการขยายและต่อยอดธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ ทำให้ในปีที่ผ่านมา Toolmorrow ได้เริ่มจัดกิจกรรม Online Group Sharing ให้กับกลุ่มผู้ปกครองอาสาและผู้ปกครองที่สมัครเข้ามาเรียนได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่ปฎิบัติกับลูกหลานของตัวเอง เรารู้จักการสร้างพันธมิตรทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำงานของ Toolmorrow อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ Toolmorrow มี core value ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเรามองภาพธุรกิจตัวเองชัดเจนขึ้น ก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วย”

สิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ แล้วอะไรคือความตั้งใจของผู้ให้

“ในปี 2563 นับว่าครบวาระปีที่ 10 ของการดำเนินโครงการนี้พอดี เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้น เราจึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน สำหรับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์และเวิร์คช็อป “UpImpact by Banpu Champions for Change” นี้ เราหวังว่าจะช่วยติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ SE ได้เก็บเกี่ยวไอเดียจากกูรูและผู้มีประสบการณ์เอาไปต่อยอด เพื่อตั้งหลักและเดินหน้ากิจการของพวกเขาต่อได้อย่างมั่นคงในช่วงเวลาสุดท้าทายนี้ และพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต สำหรับกิจกรรมในปีที่ผ่านมานับว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังอย่างยิ่ง เพราะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ 20 ทีม SE ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่พวกเขาสามารถแชร์ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกลับไปยังท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน      ทั้งในเรื่องการสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล” นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความตั้งใจของกิจกรรมดังกล่าว

ทางด้าน คุณสุนิตย์ เชรษฐา  ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion ในฐานะผู้ร่วมอุดมการณ์แห่งความตั้งใจในครั้งนี้ ให้ความเห็นว่า “การจัดกิจกรรม UpImpact นับว่าประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางปรับตัวและพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งก้าวต่อไปในแบบที่ทั้งได้ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและยังประโยชน์ให้กับสังคม การเผชิญหน้ากับโควิด-19 จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาหนทางใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง การรับฟังประสบการณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและกิจการเพื่อสังคมยังช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดไอเดียใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางใหม่ การมีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภายในและพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรเพื่อตั้งรับกับความท้าทาย ไปจนถึงการสร้างพันธมิตรในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่ต่อยอดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเน้นย้ำให้เราเชื่อมั่นว่า กิจการเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่มีส่วนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจชุมชน”

การขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถก้าวต่อไปได้จำเป็นต้องอาศัยแรงกายและแรงใจจากทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับที่บ้านปูและ ChangeFusion ได้ก้าวเข้ามาริเริ่มกิจกรรม “UpImpact by Banpu  Champions for Change” ในปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม     อันจะนำไปสู่ทางรอดของชุมชนทั่วประเทศเป็นวงกว้างในช่วงเวลาที่พบเจอสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับการดำเนินธุรกิจ บ้านปูในฐานะองค์กรที่มุ่งดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงสานต่อกิจกรรมดีๆ ผ่านโครงการ Banpu Champions for Change และกำลังเริ่มโครงการสำหรับในปี 2564 นี้ เพื่อผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบที่เหมาะสมและก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ “Banpu Champions for Change” ได้ที่เพจ Banpu Champions for Change (https://www.facebook.com/banpuchampions/)