Home / HAPPENING / ปลุก Passion ปั้นเครือข่าย หนุน SE ทะยานสู่รุ่นที่ 10 บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ถึง 31 มีนาคมนี้

ปลุก Passion ปั้นเครือข่าย หนุน SE ทะยานสู่รุ่นที่ 10 บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ถึง 31 มีนาคมนี้

“หากคุณมีแผนธุรกิจและมีใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น อย่ารอช้าที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ยื่นใบสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้!”

 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 10 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งแบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change

 นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Banpu Champions for Change เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาร่วมทศวรรษ เริ่มตั้งแต่กิจการเพื่อสังคม หรือ SE ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศไทย จนวันนี้เราได้เห็นเครือข่ายของ SE ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งในฝั่งผู้ประกอบการและผู้บริโภคก็มีความปรารถนา (Passion) ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมรอบตัว บ้านปูจึงสานต่อการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมให้ได้รับทักษะความรู้ที่จำเป็น ตลอดจนเงินทุน เพื่อให้พวกเขาสามารถต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในระยะยาว ทั้งหมดนี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างการเติบโตตามหลักความยั่งยืน (ESG principles) ของบ้านปู ในปีที่แล้ว วิกฤตโควิด-19 ทำให้โครงการต้องปรับรูปแบบเป็นกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เน้นเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SE ให้สามารถอยู่รอดและปรับตัวกับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อน สำหรับในปี 2564 นี้ แม้ต้องเผชิญความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ แต่ BC4C ก็จะสานต่อโครงการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายใหม่ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพ และขยายเครือข่ายให้ SE เป็นธุรกิจที่มีฐานรากแข็งแรง พร้อมที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้คนในสังคมเป็นวงกว้างต่อไป”

สำหรับโครงการ BC4C รุ่นที่ 10 นี้ บ้านปูพร้อมดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ผนวกเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด นอกจากการมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อการตั้งต้นกิจการแล้ว โครงการฯ ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมแนวความคิดการทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ และการนำความรู้ที่ได้รับไปทดลองลงมือทำจริง ตลอดจนการรับคำปรึกษาโดย Mentor และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย SE โดยผู้ประกอบการที่ได้เคยเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง  9 รุ่น เครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่เป็นผลิตผลจากโครงการฯ รวมกลุ่มกันอย่างแน่นแฟ้นและเข้มแข็ง และพร้อมกลับมาส่งต่อความรู้ สร้างประสบการณ์ และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เติบโตไปด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอช่องทางการเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการแก่สังคมในวงกว้าง ยังได้นำเสนอเว็บไซต์ SE School แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโครงการฯ ที่จะสร้างคลังความรู้และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพไปด้วยกัน

โครงการ BC4C รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่โครงการ BC4C รุ่นที่ 10 จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและการฝึกอบรม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาตลอดช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน 2564 รวมถึงได้รับประสบการณ์ในมุมมองต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์และรุ่นพี่ในโครงการฯ ทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารทางการเงิน การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป