Home / HAPPENING / ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจีนและไทย

ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจีนและไทย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2020 กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ มีการจัดนิทรรศการหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีการเกษตรปี 2020” ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยบริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด(มหาชน) “ธนาคาร” ได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วย ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสมาคมอุตสาหกรรมไทย นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) นาย หลี่ เฟิง และตัวแทนธุรกิจกว่าร้อยรายจากจีนและไทยเข้าร่วมในงานนี้

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและช่วยเหลือให้ธุรกิจจีนและไทย ทางธนาคารจึงได้สร้างแพลตฟอร์ม “การจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจีนและไทย” โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจจีน 26 แห่งได้ประชุมออนไลน์เพื่อติดต่อร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยในธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ข้าวและน้ำตาล รวมทั้งสิ้น 12 บริษัท การจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจีนและไทยออนไลน์ระหว่างบริษัทดังกล่าวทางธนาคารได้อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจีน-ไทยจำนวนมากและภายในงานได้จัดให้ผู้ประกอบการจีนหลายบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำพวกมันสำปะหลัง ข้าวและน้ำตาลจากไทย ได้ติดต่อกับบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด, บริษัท น้ำตาล ครบุรี จำกัด (มหาชน), ข้าวเฉินเป่าชางของประเทศไทยและข้าวจงเหอ นอกจากนี้ทางธนาคาร ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ เช่นการบริการเงินหยวนสำหรับลูกค้า ฯลฯ โดยผู้ประกอบการไทยในงานยังได้กล่าวอย่างชื่นชมว่าการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจีนและไทยออนไลน์ครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดการค้าในประเทศจีน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้กล่าวว่าการจับคู่ทางธุรกิจออนไลน์ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของบริษัทไทยในการขยายความสามารถในการส่งออก เมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ได้ยุติลง ทางรัฐบาลเองก็มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้ไปเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศจีนเพื่อต่อยอดจากการของจับคู่ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจีนและไทยในครั้งนี้ นอกจากนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็กล่าวชมเชยการจัดการทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร โดยทางธนาคารได้เชิญบริษัทหัวเหว่ย (ประเทศไทย) เข้าร่วมสนับสนุนทางเทคนิค 5G ในการทำแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจีนและไทย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการจีนและไทยติดต่อกันผ่านการประชุมออนไลน์อย่างราบรื่น ทั้งนี้ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) นาย หลี่ เฟิง ได้ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีสำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าในฐานะสถาบันการเงินจีนแห่งแรกที่เข้าสู่ตลาดประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) ก็ได้เป็นสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนตลอดมา รวมทั้งยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือรัฐบาลจีนและไทยในการจัดงานการจับคู่ทางธุรกิจ ทั้งนี้ทางธนาคารฯจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างจีนและไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น