‘บางจากฯ’ กับแนวคิด ‘Greenovate to Regenerate’ สะท้อน Vision-Mission ฉีกกรอบเดิม ผ่านหนังสั้นโฆษณา

การพัฒนาโดยการปรับ Vision และ Mission มาอย่างต่อเนื่องของ ‘บางจากฯ’ นำมาสู่หนังสั้นโฆษณา ‘จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง’ ซึ่งเป็นการฉีกกรอบการสื่อสารที่ไม่ใช่การเล่าเรื่องผ่านข้อความ แต่เป็นการใช้กระจกกับดอกไม้สะท้อนตัวตนของแบรนด์บางจากฯ ที่ดำเนินธุรกิจมาตลอดเกือบ 40 ปี ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสีเขียวที่ต้องการสร้างสมดุลในทุกสิ่ง เพื่อขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP กล่าวว่า การที่บางจากฯ ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาธุรกิจ องค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเท่าทันนวัตกรรม เทคโนโลยี และโลก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบางจากฯ มีการสื่อสารผ่านหลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด รวมถึงมีการปรับวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจบางจากฯ มีการมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) โดยเป็นการนำมาผสมผสานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่แต่ยังคงใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม อย่างการนำไบโอฟิล์ม (Biofilm) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำมันทำให้เกิดการแตกย่อยของผลิตภัณฑ์ เช่น B5 B7 E20 E85 เป็นต้น อีกทั้งยังมีการผลิตน้ำมันเครื่องบินจากน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วเพื่อลดการสูญเปล่า นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นนวัตกรรมสีเขียวที่จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้พลังงานที่บางจากฯ ได้มุ่งเน้นมาตลอด

ล่าสุดบางจากฯ ได้เปิดตัวหนังสั้นโฆษณา ‘จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง’ กระจกกับดอกไม้สะท้อนตัวตนของแบรนด์บางจากฯ ที่ปลุกความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ในโอกาสย่างเข้าปีที่ 40 ของการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างทุกสิ่งให้เป็นไปได้ ภายใต้แนวคิด ‘Greenovate to Regenerate – สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด’ ซึ่งการที่บางจากฯ ได้ปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทำให้ในปัจจุบันบางจากฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงผ่านการดำเนินงานใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก จากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการตลาด ขยายสู่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

สำหรับบางจากฯ การสร้าง ‘สมดุล’ เป็นตัวตนที่สำคัญของแบรนด์เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดุลเรื่อง ESG ที่คำนึงถึง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน รักษาสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน รวมถึงการสร้างสมดุลของธุรกิจ ซึ่งบางจากฯ ได้นำสมดุลธรรมชาติมาต่อยอดผ่าน 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่ Regenerative Power การไม่หยุดนิ่งทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ นวัตกรรมต่าง ๆ ไม่รู้จบ, Regenerative Innovation สรรค์พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน และ Regenerative Life สรรค์พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

“เมื่อพูดถึงพลังงานสีเขียว รักษ์โลก พลังงานดีต่อโลก มักจะเป็นเพียงวลีสวย ๆ ไม่เห็นภาพ แต่หนังสั้นโฆษณา ‘จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง’ คือสื่อทุกอย่างที่เป็นเรื่องธรรมชาติ สื่อว่าความยั่งยืนคืออะไร ซึ่งเราอยากให้คนเข้าใจถึงแนวคิด และแนวทางการดำเนินงานของบางจากฯ แม้จะไม่มีโลโก้แบรนด์แสดงอยู่ในนั้น นับเป็นอีกหนึ่งหนังสั้นโฆษณาของบางจากฯ ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี” คุณชัยวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้นอกจาก Greenovation ทาง ‘Business+’ ได้สอบถามถึง Regeneration ที่จะเข้ามาแทนคำว่า ‘ยั่งยืน’ โดยคุณชัยวัฒน์ กล่าวว่า ปกติคนมักจะติดภาพความยั่งยืนคือต้องเป็นลักษณะที่คงอยู่ตลอดไป แต่แท้จริงแล้วสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าจะยั่งยืนต้องเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติก็คือ Regenerate เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้สิ่งต่าง ๆ ยั่งยืนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไป

ซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็นบางจากฯ ที่ต้องการเติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา บางจากฯ ได้มีการทำดีลเมกะโปรเจกต์เพื่อต่อยอดความยิ่งใหญ่สู่ความยั่งยืน รวมถึงมีการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างเช่นในเรื่องของการอัปสกิลให้พนักงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในอนาคต รวมถึงพยายามใช้ความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้

การที่บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารวิสัยทัศน์ผ่านหนังสั้นโฆษณา ‘จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง’ ก็เพื่อสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในเรื่องของการสร้างสมดุลพลังงานควบคู่ไปกับสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อให้เกิดความบาลานซ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อีกทั้งการที่บางจากฯ มีการยกคำ ‘Regeneration’ มาแทน ‘Sustainability’ ที่สื่อถึงความยั่งยืนก็เพราะเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไป ซึ่งจุดมุ่งหมายของบางจากฯ ต่อจากนี้และในอนาคตข้างหน้า ก็คือ การใช้นวัตกรรมโซลูชันสีเขียวเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งหนังสั้นชุดนี้ถือว่าเป็นการฉีกกรอบอีกครั้งของบางจากฯ ที่ต้องการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ผ่านการเล่าเรื่องเป็นหนังสั้นโฆษณา ไม่ใช่ข้อความ ซึ่งก็ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และยังสามารถบอกเล่าความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

.

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ

.

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.facebook.com/businessplusonline/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #thebusinessplus #นิตยสารBusinessplus #บางจาก #GreenInnovation #Regeneration #BCP