ธ.ก.ส. จับรางวัลชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2 มอบโชคอีกกว่า 208 ล้านบาท ส่งเสริมแนวทางลดภาระหนี้อย่างยั่งยืน

ธ.ก.ส. จับรางวัลโครงการชำระดีมีโชค ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 จำนวน 17,239 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 208 ล้านบาท เพื่อมอบโชคและสร้างขวัญกำลังใจในการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งรถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ และ Gift voucher ธ.ก.ส. โดยมีเกษตรกรลูกค้าที่ชำระหนี้ในช่วงเดือน ต.ค. 2566 – มี.ค. 2567 ได้รับสิทธิ์ลุ้นกว่า 1.63 ล้านราย พร้อมเชิญชวนลูกค้าที่ครบกำหนดชำระหนี้ ในช่วงเดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวินัยการชำระหนี้และลดปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน โดยการชำระดอกเบี้ยครบทุก ๆ 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นโชค 2 ชั้น ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศอีก 3 ครั้ง มูลค่ารางวัลรวมกว่า 479 ล้านบาท “ยิ่งชำระเร็ว ยิ่งได้สิทธิ์เพิ่ม“

นายสุนัน พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการจัดงานออกรางวัลโครงการชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระหนี้จากเดิมที่มาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ให้มาชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามาเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดยมีลูกค้าที่ชำระหนี้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ที่ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชค จำนวน 1.63 ล้านราย รางวัลรวม 17,239 รางวัล ประกอบด้วย รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Z edition จำนวน 21 รางวัล รถจักรยานยนต์ Yamaha Finn UBS version 2023 จำนวน 45 รางวัล และบัตร Gift Voucher ธ.ก.ส. มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 63 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1,170 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6,390 รางวัล และมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 9,550 รางวัล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 208 ล้านบาท

ซึ่งทุกรางวัล ธ.ก.ส. มุ่งสนับสนุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การนำโชคที่ได้รับมาลดภาระหนี้สิน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน อาทิ รถยนต์กระบะนำไปใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร Gift voucher ธ.ก.ส. นำมาชำระเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ทั้งการชำระหนี้ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว การนำไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. เช่น สลากออมทรัพย์ สลากดิจิทัล ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ซื้อสินค้าในร้าน A-Shop (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยมีพันตำรวจโท ชาติชาย สุวัชระเวช นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนการอนุญาตอาวุธปืน สำนักงานสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เว็บไซต์ www.baac.or.th และ        ติดประกาศ ณ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ภายใน 15 วันหลังจากการออกรางวัล โดยลูกค้าที่ร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละรอบจะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล และสามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์ได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ทำสัญญาเงินกู้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด มายืนยันภายในวันและเวลาทำการภายใน 90 วันหลังจากประกาศรายชื่อ สำหรับรางวัลรถยนต์กระบะ สามารถรับรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ รางวัลรถจักรยานยนต์ สามารถรับได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่ท่านมีรายชื่ออยู่ และ Gift Voucher ธ.ก.ส. สามารถรับได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านเป็นลูกค้า ทั้งนี้ หากเลยกำหนด ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ์และจะนำรางวัลไปมอบแก่องค์กรการกุศลต่อไป โดยรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนลูกค้ามาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรักษาวินัยในการชำระหนี้ แถมได้ลุ้นโชคกับโครงการชำระดีมีโชค โดยดอกเบี้ยที่ชำระทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 – 3 สิทธิ์ ยิ่งชำระเร็ว ยิ่งได้สิทธิ์เพิ่ม ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าว จะนำมาจับเป็นรางวัลระดับภูมิภาคในทุกไตรมาสรวม 3 ครั้ง และจับรางวัลใหญ่ระดับประเทศอีก 1 ครั้ง รวมมูลค่ารางวัลกว่า 479 ล้านบาท โดยในการมอบโชคครั้งต่อไป กำหนดจับรางวัลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567