ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมสาขาและให้กำลังใจพนักงานในการปฏิบัติงาน จังหวัดขอนแก่น

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สาขาดอนโมง สาขาบ้านฝาง สาขาบ้านทุ่ม และสาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น ในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2566 (มกราคม – มีนาคม 2567) และการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการแจ้งความประสงค์ตรวจสอบสิทธิ์และการจัดทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาของมาตรการพักชำระหนี้ การเตรียมจ่ายสินเชื่อชะลอข้าว และการเตรียมฟื้นฟูอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับลูกค้าระหว่างการพักชำระหนี้ พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามความเห็นในการใช้บริการและนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน  ธ.ก.ส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567