สุดยอดผู้นำองค์กร “สาระ ล่ำซำ” คว้ารางวัล “Master Entrepreneur Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 รางวัลใหญ่ระดับสากล จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023

งาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 จัดโดย Enterprise Asia  รางวัลระดับภูมิภาคเอเซีย ประกาศมอบรางวัลMaster Entrepreneur Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้แก่นายสาระ ล่ำซำ  และมอบรางวัลให้แก่ เมืองไทยประกันชีวิต  อีก  2  ได้แก่รางวัล  Corporate Excellence Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ รางวัล Inspirational Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล Master Entrepreneur Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2021, 2022, 2023) จากพิธีมอบรางวัล  Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านบริหารงาน การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน    นับเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้นำองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่นและมีสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจ   ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายสาระ ล่าซำคือผู้นำของธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจประกันชีวิตในระดับภูมิภาคและระดับสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย จากการเอาใจใส่และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง   และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายสาระ ล่ำซำให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากทุกหน่วยงาน ซึ่งได้ผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า อาทิ  ความคุ้มครองสุขภาพอิลิทเฮลท์พลัส   ดีเฮลท์พลัส และโครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า  ตลอดจนการนำนวัตกรรมของการให้บริการอย่างแอปพลิเคชัน MTL Click  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงทุกบริการของบริษัทฯ ได้ในแอปเดียว  และ MTL Fit แอปพลิเคชันตัวช่วยด้านดูแลสุขภาพให้เป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก และน่าสนใจ เพื่อสร้างสังคมแห่งการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรและยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรม  โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มโครงการ “MTL Fit Rewards” เพื่อสะสมคะแนนใช้เป็นส่วนลดเบี้ย ประกันภัยจากการดูแลสุขภาพ (Dynamic Pricing) ให้กับลูกค้าปัจจุบันของเมืองไทยประกันชีวิตภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำพัฒนาองค์กร ตามแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้  ภายในงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ยังได้รับรางวัล Corporate Excellence Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2021, 2022 ,2023) ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ มีอัตราการเติบโตที่มั่นคงแข็งแกร่งเสมอและพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ รางวัล Inspirational Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2022, 2023)   ที่มอบให้กับบริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการองค์กรและการสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในธุรกิจที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดมา   

ทั้งนี้ รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนั้นยังเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการทำงานด้วยมาตรฐานสูงและความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯตลอดจนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง  จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า

สำหรับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) นั้นจัดขึ้นโดย  Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งหวังสร้างเอเชียที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ผู้ประกอบการเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและก้าวหน้าภายในโลกของความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้คนทั่วเอเชีย

ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติที่ยกย่องความเป็นเลิศขององค์กร โดยตั้งเป้าที่จะรวมกลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรชั้นนำทั่วเอเชีย เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นธรรม และการเติบโตของผู้ประกอบการ   นอกจากนี้ยังเป็นการมอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจในวงการธุรกิจ  ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายและส่งเสริมสังคมธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะกำหนดทิศทางของเอเชียให้เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน