“แอพเพิล ออคชั่น” ผู้ดำเนินธุรกิจประมูลรถยนต์จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรของบริษัทฯ

นายอนุชาติ  ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจประมูลรถยนต์รายใหญ่ของประเทศ จัดกิจกรรมเชิญพันธมิตรของบริษัทฯ เข้าร่วมชม “คอนเสิร์ต 37 ปี อัสนีและวสันต์”   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขอบคุณเหล่าพันธมิตรที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา