Home / HAPPENING / ขบวนสองถึงไทยแล้ว “รถไฟฟ้าไร้คนขับ (APM)” รับส่งผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

ขบวนสองถึงไทยแล้ว “รถไฟฟ้าไร้คนขับ (APM)” รับส่งผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า หลังจากที่ ILINK ได้ชนะการประกวดราคาจัดหารถไฟฟ้าไร้คนขับ APM ในงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) สำหรับใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 (Satellite 1 : SAT-1) ของสนามบินสุวรรณภูมินั้น รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนแรกได้ถูกจัดส่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตัวรถ และภายในเดือนตุลาคมปีนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ประเทศออสเตรีย จะทำการทดสอบระบบการวิ่งของรถไฟฟ้าคันดังกล่าว

ล่าสุดรถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนที่สอง (จำนวน 2 โบกี้) ได้ถูกจัดส่งถึงประเทศไทยแล้วเช่นกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 และทำการขนย้ายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯ คาดจะทยอยส่งมอบรถไฟฟ้า APM ครบทั้ง 6 ขบวน (จำนวน 12 โบกี้) และใช้เวลาในการทดสอบไปจนถึงประมาณต้นปี 2564 เพื่อให้ระบบมีความเสถียร แม่นยำ ตรงต่อเวลา ภาพรวมของโครงการรถไฟฟ้า APM คืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยตั้งเป้าว่าจะให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารภายในสนามบินได้ประมาณ 3,590 คนต่อชั่วโมง ส่วนชั่วโมงเร่งด่วนจะรองรับผู้โดยสารได้ 5,960 คนต่อชั่วโมง วิ่งบริการทุกๆ 3 นาที เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร และบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประชาชนภายในเดือนเมษายน ปี 2565

ทั้งนี้โครงการงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มีมูลค่ารวม 2,999.90 ล้านบาท รถไฟฟ้า APM นี้ ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น AIRVAL ดำเนินการโดย นิติบุคคลร่วมทำงานไออาร์ทีวี ประกอบด้วย บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น, บจ.เรืองณรงค์, บจ.ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี และบจ.วิวเท็กซ์ ผู้รับเหมาโครงการ