AIA ประเทศไทย คว้ารางวัล ‘ไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอวอร์ด ประจำปี 2560’

AIA ประเทศไทย คว้ารางวัล ‘ไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอวอร์ด ประจำปี 2560’

 

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล ไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

AIA ประเทศไทย คว้ารางวัล ไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (IDC Digital Transformation Awards – DXa) ประจำปี 2560 อันเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จนสามารถทรานส์ฟอร์มตนเอง หรือเป็นผู้ “ดิสรัปต์” ตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมี นายกิตติ มานะคงตรีชีพ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย ขึ้นรับรางวัล ซึ่งในปีนี้ มีเพียง 6 องค์กรในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ รวม 6 สาขา โดยสำหรับ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลในสาขา DX Leader in Omni-Experience Innovation จากการพัฒนาบริการสำหรับลูกค้าให้มีคุณภาพที่สูงเป็นมาตรฐาน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการเลือกโครงสร้างสถาปัตยกรรมพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ในการวางตำแหน่งทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งเอไอเอ สามารถสร้างบริการ AIA iService และ AIA iCare อันเป็นนวัตกรรมด้านแอปพลิเคชันที่ทันสมัย และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงตัวแทนประกันชีวิต ผ่านช่องทางแบบมัลติแชนแนลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในแง่การให้บริการแบบเซลฟ์เซอร์วิส และการให้บริการหลังการขาย

 

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล ไอดีซีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น