Home / HAPPENING / เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ชุมชนในเขตบางรัก ภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ปีที่ 7

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ชุมชนในเขตบางรัก ภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ปีที่ 7

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจ จำนวนรวม 2,000 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางรัก และชุมชนในเขตบางรัก ได้แก่ ชุมชนศรีเวียง ชุมชนตรอกขุนนาวา และชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ พันธมิตรทางธุรกิจของเอไอเอ ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล และนางสาวนพเกล้า กิจปานนท์ (ที่ 2 จากขวา) VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางรัก อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงเวลา แม้ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และยังเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น  ‘Healthier, Longer, Better Lives’