กสิกรไทยจัด AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 ชูจุดเด่นสอนเยาวชนต่อยอดแผนธุรกิจยั่งยืนให้เป็นจริง

ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำผลสำเร็จในการจัดโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ผู้นำแคมป์แข่งขันสร้างไอเดียธุรกิจและนวัตกรรมสตาร์ทอัพในรูปแบบแฮคกาธอน (Hackathon) ให้กับนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ เดินหน้าจัดต่อเนื่องโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 ร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ผ่านโจทย์การนำเสนอแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน ในธีม Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาและต่อยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมให้เกิดขึ้นจริง เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2566

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า AFTERKLASS เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านหลักสูตรและแคมป์การเรียนรู้ด้านการเงินและทักษะที่หลากหลาย ตอบสนองความสนใจและไลฟ์สไตล์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน จากความมุ่งมั่นดังกล่าวได้นำไปสู่การจัดโครงการ AFTERKLASS Business KAMP เป็นแคมป์แรก ๆ ของไทยที่สอนเยาวชนระดับมัธยมปลายได้เรียนรู้เข้มข้นในทุกมิติของการเป็นสตาร์ทอัพและแข่งขันในรูปแบบแฮคกาธอน (Hackathon) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา  และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในปี 2565 มีจำนวนนักเรียนมัธยมปลายจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการราว 700 คน หรือกว่า 140 ทีม สามารถยกระดับทักษะทางธุรกิจของเยาวชนทั้งด้านการเงิน อาชีพ และการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล

สำหรับ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 แคมป์แข่งขันสร้างไอเดียธุรกิจและนวัตกรรมสตาร์ทอัพในรูปแบบแฮคกาธอน (Hackathon) ในปีนี้ จัดขึ้นในธีม “Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023” มุ่งไปที่การสร้างแผนธุรกิจด้วยโปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรม (Incubation Program) ที่ไม่เพียงนำเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น ยังช่วยผลักดันให้นำไปพัฒนาต่อให้เกิดขึ้นจริง สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมแคมป์สามารถเลือกธีมไอเดียให้ตรงกับโจทย์ด้านความยั่งยืนที่สุดใน 3 ด้าน ได้แก่

ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้คน (Health and well-being of people) ไอเดียนวัตกรรมที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้ผู้คนและสังคมมีความแข็งแรงสมบูรณ์ จนยกระดับเป็นสังคมที่ผู้คนมีวิถีชีวิตดีทั้งกายและใจ

ด้านคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และเมืองอัจฉริยะ (Quality of life, community, society, and smart city) ไอเดียนวัตกรรมที่จะยกระดับการอยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ (Environment and nature) ไอเดียนวัตกรรมที่มุ่งมั่นจะสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ โลก สรรพชีวิต และระบบนิเวศที่ดีแข็งแรง

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมทั้งจากความต้องการของผู้ใช้ และความเป็นไปได้ในแง่มุมธุรกิจ ทั้งด้านความคุ้มทุน การวิเคราะห์ตลาด และความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาไอเดียนวัตกรรมจนเกิดเป็นแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ MVP (Minimum Viable Product) เพื่อให้สามารถนำไปทดสอบคุณสมบัติกับผู้ใช้จริง อีกทั้งจะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอนวัตกรรมต่อหน้านักลงทุนในการขอเงินทุนนำไอเดียไปพัฒนาให้สำเร็จตามแผนจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเงินร่วมทุนของธนาคารกสิกรไทย (Beacon VC) รวมถึงเรียนรู้วิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในมุมของการผลิตและการดำเนินงาน การตลาด และการเงิน จากผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนวัตกรรมสตาร์ทอัพหลากหลายวงการ และยังได้พบกับที่สุดของวงการสาย Tech และ Business จาก KBank และ KBTG มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุดท้าทาย

ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างธุรกิจนวัตกรรมตอบโจทย์ความยั่งยืน (Hackathon Day) จะได้รับการสนับสนุนทุนเรียนรู้วิธีการพัฒนาไอเดียนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมสร้างแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา และจะได้รับสนับสนุนเงินรางวัลในโครงการ AFTERKLASS มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมวุฒิบัตรจากธนาคารกสิกรไทยอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ AFTERKLASS กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า และไม่เคยเข้าร่วมโครงการได้ถึงรอบชิงมาก่อน โดยรับสมัครในรูปแบบทีมเท่านั้น ในแต่ละทีมจะประกอบด้วยสมาชิกทีมละ 4 คน จากทั้งหมด 3 สาย ได้แก่ สาย Business วางแผนธุรกิจและการจัดการ สาย Tech พัฒนาระบบดิจิทัล และสาย Design ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและความสวยงาม สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2566 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.afterklass.com/post/detail/7058/ หรือ Line official account: @afterklass

นายรวีกล่าวในตอนท้ายว่า ธนาคารมีความมุ่งหวังให้การเข้าร่วมโครงการ AFTERKLASS Business KAMP จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจที่สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีระบบแบบแผน พร้อมสำหรับการก้าวไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยกระดับธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป