Home / Lifestyle / Life of living / 5 ทักษะที่จำเป็นในงาน Marketing

5 ทักษะที่จำเป็นในงาน Marketing

การทำงานทุกอย่าง นอกจากต้องอาศัยความรู้ความสามารถแล้ว ทักษะในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ หากคนทำงานไม่ได้ฝึกฝนกันจนเกิดความชำนาญแล้ว เขาจะกลายเป็นคนที่ทำงานเก่งไปไม่ได้เลย อีกทั้ง ถ้าอยากให้ตัวเราเองเป็นคนทำงานที่มีคุณสมบัติดีพร้อม การเพิ่มทักษะในการทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะขาดไม่ได้ ยิ่งเรามีทักษะมากเท่าไหร่ นายจ้างยิ่งสนใจเรามากเท่านั้น

ในการทำงานการตลาด (Marketing) คนที่ทำงานในด้านนี้ ต้องหมั่นฝึกฝน และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวเองอยู่เสมอ เพื่อจะได้ตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที การทำงานด้านการตลาด คนที่อยู่ในแวดวงนี้ ต้องมีหูตาที่กว้างไกล และสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนการตลาดให้มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด มาดูกันว่าทักษะที่จำเป็นในงานด้านการตลาดนั้นมีอะไรบ้าง

1. ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก

คนที่ทำงานด้านการตลาดจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดให้แปลกและแหวกแนวมากที่สุด เพื่อที่จะทำให้ผลงานของเราไม่ซ้ำกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ นักการตลาดจึงต้องหมั่นเรียนรู้ และเพิ่มเติมประสบการณ์ในการทำงานอยู่เสมอ ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสังเกตดูความเคลื่อนไหวในแวดวงที่เราทำงานอยู่ หรือคอยตามดูว่าเทรนด์ไหนกำลังมาแรง และสิ่งไหนที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในสังคมในขณะนี้ การติดตามข่าวสารอยู่เสมอ จะช่วยให้เราไม่ตกกระแส สามารถหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเป็นหนึ่งของผลงานของเราได้

2. ทัศนคติที่ดี

คนที่ทำงานด้านการตลาดต้องมีใจสู้ อย่าท้อถอยกับอุปสรรคง่าย ๆ โดยต้องมีทัศนคติเชิงบวกเป็นหลัก แม้ว่างานชิ้นแรกที่ทำไปจะประสบกับปัญหา หรืออุปสรรค เราต้องไม่ยอมแพ้ ให้คิดว่าเราต้องพยายาม แล้วความสำเร็จจะมาหาเราเอง อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวทำร้ายเรา และให้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานชิ้นต่อไป แม้ว่าจะยังไม่สำเร็จ แต่เราก็ต้องพยายามไปเรื่อย ๆ จนกว่างานชิ้นนั้นจะสำเร็จ

3. การเข้าสังคม

คนที่ทำงานด้านการตลาดต้องรู้จักการเข้าสังคม เพราะนักการตลาดต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะไปเพื่อพรีเซ็นต์งาน หรือการเปิดตัวแคมเปญต่าง ๆ เราต้องมีทักษณะการเข้าสังคมที่ดี รู้จักกาลเทศะ ต้องรู้จักเรียนรู้ลักษณะของคนที่เราพูดคุยด้วย เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าลูกค้าของเราเป็นเช่นไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร การที่เรารู้จักคนเยอะ ๆ จะช่วยให้เราสร้าง Connection ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราได้ในอนาคต

4. เป็นผู้นำ trend

คนที่ทำงานด้านการตลาด จำเป็นต้องติดตามข่าวสารของแวดวงการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้กับการทำงานของเรา การที่เราได้ข้อมูลมากกว่าคนอื่น ๆ จะช่วยให้เราคิดแผนทางการตลาดได้รวดเร็ว และนำหน้าคู่แข่งคนสำคัญ ๆ ของเราได้เร็วขึ้น

5. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์

นอกจากจะมีความสามารถในการวางแผนงานแล้ว นักการตลาดควรมองเห็นภาพได้ในระยะไกล และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการตลาดของตัวเองได้ดี เช่น ข้อมูลของผู้ที่ให้ความร่วมมือในแต่ละแคมเปญ สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ นักการตลาดควรวิเคราะห์ และคาดเดาข้อมูลได้อย่างคร่าว ๆ อีกทั้ง ต้องรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลนั้น ๆ มา

5 ทักษะในการทำงานที่กล่าวมาข้างต้น หากได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการทำงาน อาจจะเป็นประโยชน์กับนักการตลาดมือใหม่บ้างไม่มากก็น้อย และแน่นอนว่าการฝึกฝนบ่อย ๆ จะช่วยทำให้เรากลายเป็นคนทำงานที่เก่ง สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cr.jobDB.com