11 ธุรกิจเสี่ยงสูญพันธุ์ !!

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ทุกวันนี้โลกของเราหมุนไปอย่างรวดเร็ว และหากธุรกิจใดไม่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ New Normal แล้วล่ะก็ อาจจะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไปจากสังเวียนธุรกิจได้

 

The Business+ จึงขอต้อนรับปี 2016 กับ 11 ธุรกิจที่ติด Top 10 ธุรกิจดาวร่วง ซึ่งจัดอันดับโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีดังนี้

 

อันดับที่ 1 : ธุรกิจหัตถกรรม

อันดับที่ 2 : ธุรกิจฟอกย้อม

อันดับที่ 3 : ธุรกิจสิ่งทอผ้าผืน ประเภทตัดเย็บทั่วไป

อันดับที่ 4 : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้อบแห้ง

: ร้านค้าดั้งเดิมที่ไม่ปรับตัว

อันดับที่ 5 : ธุรกิจรับซื้อยาง

อันดับที่ 6 : โรงสีขนาดเล็ก

อันดับที่ 7 : ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ

อันดับที่ 8 : ธุรกิจรับซื้อคอมพิวเตอร์มือสอง และร้านจำหน่ายโทรทัศน์มือสอง

อันดับที่ 9 : ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร

อันดับที่ 10 : ธุรกิจพ่อค้าคนกลางพืชผลทางการเกษตร

 

แต่ทว่าผู้ประกอบการธุรกิจข้างต้นนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับ หากเราปรับธุรกิจให้เหมาะสถานการณ์ ก็จะอยู่รอดและเป็นผู้ชนะในสังเวียนธุรกิจนี้ได้ ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะครับว่าจะ Do or Die ?