Home / HAPPENING / “รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1” 1th Strengthen Road Safety Culture

“รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1” 1th Strengthen Road Safety Culture

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิถนนปลอดภัย จัดงาน“รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1” (1th Strengthen Road Safety Culture) ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”

เพื่อเป็นเกียรติและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่สถานศึกษาและองค์กรได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น รวมทั้งสิ้น 139 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ