Home / Lifestyle / Health / 10 โรคภัยคร่าชีวิตมนุษย์เงินเดือน!

10 โรคภัยคร่าชีวิตมนุษย์เงินเดือน!

เพราะประชากรไทยวัยทำงานกว่า 44.8 ล้านคน ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อมีสุขภาพดี ก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย

เมื่อ เร็ว ๆ นี้ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย 10 โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนวัยทำงานนั้น พบว่า โรคอ้วน เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบัน

สำหรับ 10 โรคร้ายสุขภาพมนุษย์เงินเดือนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

1.โรคอ้วน จากการขาดการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป

2.โรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากโรคอ้วน

3.โรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์ พบมากโดยเฉพาะในผู้หญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

4.โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ นำไปสู่การเกิดมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

5.โรคเครียด วัยทำงานเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องเงินและเรื่องงาน

6.โรคเอดส์ จากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และการใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด

7. ภาวะมีบุตรยาก คือ คู่สมรสที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเกิน 1 ปี แต่ไม่สามารถมีบุตรได้

8. การทำแท้ง มีสาเหตุมาจากการไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ และไม่ได้คุมกำเนิด

9.ความเสี่ยงจากงานและโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น อุบัติเหตุขณะทำงาน โรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน และโรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว สารหนู โรคประสาทหูเสื่อม

10.อุบัติเหตุบนท้องถนน จากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด

ทั้ง นี้ นพ.พรเทพ แนะนำว่า วัยทำงานควรดูแลสุขภาพตนเองด้วยการกินอาหารที่เหมาะสม โดยเฉพาะมื้อเช้า และเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้

นอก จากนี้ ควรออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและรอบพุง วันละ 30-60 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวในที่ทำงาน เช่น บริหารร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประมาณ 5 นาที 2 ครั้งต่อวัน เช่น เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ขี่จักรยานหรือเดินไปทำงาน รวมทั้งรู้จักจัดการความเครียด โดยการทำงานอดิเรก หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาและสูบบุหรี่

สามารถ ติดตามบทความทั้งหมดได้ที่: นิตยสารฉบับพิเศษ Design The Bright Future (WEALTH, HEALTY AND LIFE PLANNING) ออกแบบชีวิตเป็น เห็น อนาคต