Home / HAPPENING / ไอไอเจ จับมือ ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป ย้ำความสำคัญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเวที TH CDC 2019

ไอไอเจ จับมือ ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป ย้ำความสำคัญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเวที TH CDC 2019

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบครบวงจร ร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ต อินิชิเอทีฟ เจแปน (ไอไอเจ) หนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์สำหรับองค์กร ( Enterprise Cloud ) รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จัด Session: Trust in the Digital World and Data Privacy – The Emerging Challenges and Opportunities in Cloud Ecosystem เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านแนวทางปฎิบัติและข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พร้อมย้ำถึงความสำคัญเรื่องการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: สหภาพยุโรป (GDPR) บนเวที Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 (THCDC 2019) ที่จัดโดย บริษัท ดับบลิว มีเดีย จำกัด จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ OPEN-TEC (Inspired by TCC Technology) และกว่า 17 องค์กรพันธมิตรในอาเซียน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ

ทุกวันนี้มีการโอนย้ายข้อมูลไปทั่วโลกผ่านองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในความท้าทายอันสำคัญที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญจากการใช้ประโยชน์คลาวด์ คอมพิวติ้ง  นั้นคือกฎระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่รัฐบาลทั่วโลกต่างผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

โดยกฎระเบียบเหล่านี้จำนวนมากจะจำกัดการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน เท่ากับว่าเมื่อผู้ประกอบการต้องเลือกโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ คอมพิวติ้ง (cloud computing infrastructure) ควรเปรียบเทียบข้อเสนอต่างๆ อย่างรอบคอบทั้งในแง่ของวิธีปฎิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวในระดับสากล (global privacy regulations) และวิธีในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างภูมิภาคและเขตอำนาจศาล ว่ามีความง่ายหรือยากอย่างไร

นาย ฮิโรทากะ คามาทะ Principal Consultant, Data Privacy บริษัท อินเตอร์เน็ต อินิชิเอทีฟ เจแปน (ไอไอเจ) ได้อธิบายถึงสาระสำคัญของหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นหลักที่นำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในอาเซียน

โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับสัญญาการปกป้องข้อมูลการถ่ายโอนข้ามพรมแดนที่เสถียรและเชื่อถือได้ รวมถึงประโยชน์ของคอนโทรลเลอร์ที่ใช้บริการคลาวด์ที่รองรับ Binding Corporate Rules [BCRs] ฯลฯ

“กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่อุบัติขึ้นใหม่ในกลุ่มประเทศหลักทั่วโลก เฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนนั้นถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับองค์กรธุรกิจระดับโลกที่ใช้บริการคลาวด์ที่ได้รับการรับรอง Binding Corporate Rules (BCRs) แสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นๆ ให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน ไม่ใช่เพียงในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแต่รวมถึงอีกหลายประเทศหลักทั่วโลก

ซึ่งไอไอเจเองเรามุ่งมั่นที่จะขยายขอบข่ายการครอบคลุม ในส่วนของ Cloud solution ที่ได้รับรอง BCRs ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ภายใต้แบรนด์ GIO” กล่าวโดยนายฮิโรทากะ

ทั้งนี้ การขอความยินยอม ถือเป็นหนึ่งหลักการปฎิบัติพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ สำหรับการส่งต่อข้อมูลตามระเบียบใน GDPR ซึ่งสหภาพยุโรปต้องการกรอบปฎิบัติที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นกว่าวิธีปฎิบัติปกติในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

ซึ่งรวมถึงกรอบปฎิบัติอันได้แก่  Standard Contractual Clauses (SCCs) และ Binding Corporate Rules (BCRs)  โดยนายฮิโรทากะ ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันไอไอเจอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติ BCRs หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะได้ทราบผลอนุมัติเร็วๆ นี้

ด้านนางสาวนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด กล่าวเสริมว่า  บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการคลาวด์เต็มรูปแบบ ด้วยเสถียรภาพของระบบคลาวด์ที่ทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี (TCC Technology Group) ซึ่งกลุ่มเราเคารพในความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ลีพโซลูชั่นอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับทางไอไอเจเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ ให้สามารถนำระบบคลาวด์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: สหภาพยุโรป”