โรงพยาบาลสมิติเวช คว้ารางวัล Asian Hospital Management Awards 2018

โรงพยาบาลสมิติเวช คว้ารางวัล โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดระดับนานาชาติ Asian Hospital Management Awards 2018

 

โรงพยาบาลสมิติเวช สร้างชื่อระดับนานาชาติได้รับรางวัลดีเด่น AHMA Awards 2018 ในหมวด The Most Improved Hospital in Thailand โดย นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ด้วยโครงการ Hospital of Choices โรงพยาบาลที่สามารถครองใจผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้องค์กรเจริญเติบโตในทุกด้าน คือ ผู้รับบริการ แพทย์ เจ้าหน้าที่ สังคม และ ผู้ถือหุ้น พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณค่า ปีนี้มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด 451 ราย 123 โรงพยาบาลจาก 18 ประเทศ