โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 21 (MRE #21)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 “รู้ลึก รู้จริง เรื่องอสังหาริมทรัพย์” สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-613-2260, 02-613-2297, 02-623-5105
Facebook : RE.Thammasat
E-mail : property@tbs.tu.ac.th
Website : www.re.tbs.tu.ac.th