แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี และอลิสา สว่างอริยะสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ