แสดงความยินดีนายกสมาคมฯ maiA คนใหม่

เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) คนใหม่ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ของสมาคม ฯ ในการเป็น “SME Role Model” ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยต่อไป พร้อมทั้งการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษาของสมาคม ฯ ด้านต่าง ๆ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ อดีตนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (maiA) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ