แพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวฯ บริการชุมชน

นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ฝังเข็มรักษาอาการ ต่าง ๆ โดยมีอาจารย์แพทย์แผนจีนดูแลแนะนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติรักษาจริงทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและเพิ่มประสบการณ์ตรงในการรักษา ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการด้านสุขภาพ ของโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 194 ณ วัดหัวคู้วราราม ต.ศีรษะจระเข้น้อย จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการนี้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย