AIA ร่วมรณรงค์ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

ในโครงการ  สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ

เอไอเอ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกิจการภายนอก เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย จำนวน 2,500 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ในโครงการ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

ในการนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้ส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียนและเยาวชน

เอไอเอ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย

นอกจากนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มกว่า 3,000 ขวด ผ่านทางสำนักงาน คปภ. ประจำจังหวัด เพื่อมอบความสดชื่นให้แก่ประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

อย่างไรก็ดี เอไอเอ ประเทศไทย ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความรับผิดชอบขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้คนไทยมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2561

เอไอเอ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย