เอไอเอรวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม

เอไอเอ ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ผ่านโครงการ “เอไอเอรวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้ามอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน โดยล่าสุดสถานการณ์ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ รวมไปถึงความปลอดภัย และความเดือดร้อนทางการเงินแก่ประชาชน

ด้วยความห่วงใยในความเดือดร้อนของคนไทย เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ผ่านโครงการ “เอไอเอรวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อมุ่งช่วยเหลือให้ลูกค้าเอไอเอได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ พร้อมได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม โดยรายละเอียด ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน สำหรับกรมธรรม์ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560

2. บริษัทจะยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพและดอกเบี้ย หากผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันเพื่อขอต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) หรือชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการชำระเบี้ยประกันอัตโนมัติ (Auto Policy Loanเต็มจำนวนภายใน 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560

3. กรณีเล่มกรมธรรม์สูญหาย บริษัทจะออกเล่มใหม่โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพียงผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม “ใบแจ้งกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายและขอใบแทนกรมธรรม์” พร้อมระบุรายละเอียดการสูญหาย เช่น กรมธรรม์ถูกน้ำท่วมเสียหายหรือชำรุด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแนบบันทึกประจำวันเอกสารสูญหายแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะตัวแทนประกันชีวิตและพนักงาน เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง และร่วมกับคณะทหารและพลเรือนในพื้นที่ โดยสารเรือท้องแบนนำถุงยังชีพอันประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เข้าไปมอบให้แก่ประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสานในขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับวิกฤติ

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 79 ปี ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปยังพี่น้องชาวภาคอีสานให้สามารถผ่านพ้นอุทกภัยครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด