Home / HAPPENING / เอสซีจี จับมือ บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี สร้างทางเลือกใหม่ ลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

เอสซีจี จับมือ บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี สร้างทางเลือกใหม่ ลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

เอสซีจี จับมือ บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี พัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า สร้างทางเลือกใหม่ ช่วยลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม


บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเอสซีจี โดยนายบรรณ เกษมทรัพย์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และบริษัทบีวายดี ออโต้ อินดัสทรี โดยนายหลิว เฉีย เหลี่ยง (ขวา) General Manager Asia-Pacific Auto Sales Division ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ”การศึกษาและพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า”

โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการประสานจุดแข็งระหว่างเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีช่องทางการจัดจำหน่าย ที่แข็งแกร่ง และมีแผนผลักดันธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ กับบริษัทบีวายดี ออโต้ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำตลาดและมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่แก่ลูกค้าให้สามารถมีส่วนร่วมลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน