‘เลเท็กซ์’ ขึ้นแท่น Top 5 เครื่องนอนยางพาราของโลกในอนาคต

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินนโยบายและจุดมุ่งหมายที่จะผลิตที่นอนและ สินค้าที่มาจากยางพาราธรรมชาติ 100% ภายใต้ การบริหารของ ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ จนได้รับการยอมรับสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดแนวคิดขยายธุรกิจไปยังกลุ่มคนทั่วไป จนปัจจุบันสามารถขึ้นแท่นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา ที่มีรายได้เป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยได้อย่างไร้ข้อกังหา