Home / HAPPENING / เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2563

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2563

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมของขวัญสำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์, โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) และโรงเรียนคลองมะขามเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาตลอดทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม